Siva – selskapet for industrivekst

Knalltall fra Sivas inkubatorer og næringshager

Del

Stadig flere norske bedrifter får hjelp av Siva. Antall nye bedrifter som tas inn i Siva-støttede næringshager og inkubatorer har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

Sivas inkubasjons- og næringshageprogram gir bedriftene tilgang til kunnskap, kompetanse og et nasjonalt nettverk. Programmene drives av 40 næringshager og 35 inkubatorer over hele landet.

8,6 mrd. i verdiskaping
På landsbasis er 3.600 bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager, noe som er en økning på 11% fra 2016. Bedriftene genererer 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Analysene forteller også at bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsinfrastruktur presterer bedre enn andre.

I 2017 ble hele 949 nye bedrifter tatt opp i inkubasjonsprogrammet og 529 nye bedrifter i næringshageprogrammet.

– Sivas samfunnsoppdrag handler om å utløse næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer i hele Norge. Vi er fornøyde med at så mange bedrifter får hjelp av Sivas inkubatorer og næringshager, sier Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll.

Nasjonalt nettverk
Flere av bedriftene i inkubasjonsprogrammet får hjelp fra to inkubatorer som ligger i ulike regioner. Det viser at inkubatorene tar nettverket i bruk og utfyller hverandres kompetanse på tvers av regiongrensene.

- I et lite land som Norge må vi samarbeide, dele og lære av hverandre dersom vi skal lykkes. At bedrifter blir koblet til andre inkubatorer viser at nettverket til Siva fungerer nasjonalt og vi jobber bevisst for å utnytte potensialet, sier Erling Nordbø, daglig leder i Aleap inkubator innen helse.

Etterspurt kompetanse
Siva, som har 50 års-jubileum i år, har bygd opp en nasjonal infrastruktur med etterspurt kompetanse. Sivas nettverk er lokalt tilstede på 130 forskjellige steder i hele landet. Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap, programvirksomhet og katapult-sentre bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av regjeringens næringspolitikk.

I budsjettavtalen for 2018 har Siva fått fornyet tillit med 115 millioner i økte bevilgninger. Disse skal blant annet brukes til å styrke inkubasjons- og næringshageprogrammet.

Fakta om Sivas programmer
Inkubasjonsprogrammet er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø. Siva har 35 inkubatorer i Norge som drifter programmet.

Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Tjenester som gis er f.eks. bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer og markedsplanlegging. Det å koble bedriftene opp til relevante FoU-miljøer, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat er også en del av programmet. Siva har 40 næringshager som drifter programmet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Thorgard
7462 Trondheim

480 39 000http://www.siva.no

Siva gir næringslivet rom til å vokse. Vi er medeier i små og store innovasjonsselskaper. Vi setter opp næringsbygg og investerer i eiendom. Vi gir økonomisk støtte, råd og kunnskap til gode nyskapingsmiljøer.

Følg saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Siva – selskapet for industrivekst

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom