KLP

KLP utelukker selskaper på grunn av skraping av skip

Del

KLP og KLP-fondene (KLP) har besluttet å utelukke Evergreen Marine Corporation Ltd., Korea Line Corporation, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL på grunn av alvorlig miljøskade og brudd på menneskerettighetene.

Norges Bank offentliggjorde i januar utelukkelse av disse selskapene. KLP har gjennomgått beslutningen om uttrekk fra Norges Bank og ser ingen grunn til å avvike fra disse anbefalingene. 

– Vi er veldig fornøyd med at Norges Bank og Etikkrådet bidrar til sette press på rederiene som skraper skip på en uansvarlig måte. KLP har besluttet å følge den standarden for utelukkelse som er satt av Etikkrådet. Det vil si at flere selskaper vil stå i fare for å bli utelukket fra KLP og KLP-fondenes investeringer dersom de fortsetter å skrape skip på en uansvarlig måte, sier leder for ansvarlige investeringer Anne Kvam. 

Ansvar fra vugge til grav
KLP har jobbet lenge for å få selskaper til å skrape skip på en ansvarlig måte, noe som betyr at rederier må ta ansvar for skip fra vugge til grav. I 2016 engasjerte KLP International Law and Policy Institute (ILPI) til å utarbeide en rapport om praksis rundt skraping av skip i Bangladesh, India og Pakistan med hensyn til risikoen for menneskerettigheter og miljø. 

I rapporten kommer det frem at skraping av skip i Bangladesh og Pakistan utgjør en betydelig risiko for mennesker og miljø. Skip som avhendes i disse landene plukkes fra hverandre med minimal fokus på sikkerhet, av arbeidere uten verneutstyr, på strender der miljøgifter renner rett ned i sanden og vaskes ut i havet. 

Organisasjonen NGO Shipbreaking Platform loggfører alle skip som skrapes, hvor de skrapes og hvem som var eier med mer. Listen publiseres i februar hvert år. KLP gjennomgår årlig listen og følger opp selskaper hvor vi er investert dersom selskapet har skrapet skip i Bangladesh, Pakistan eller India. Evergreen Marine Corporation er det eneste selskapet som KLP var investert i på tidspunktet for utelukkelse. Dette selskapet har KLP vært i dialog med om deres retningslinjer og praksis for skraping av skip. Denne dialogen har ikke ledet til tilstrekkelige endringer og KLP sendte derfor i 2017 en varsel om at selskapet var under vurdering for utelukkelse fra KLPs investeringer. 

Norges Bank offentliggjorde i januar også utelukkelse av selskapet Atal på grunn av grove brudd på menneskerettighetene, og AECOM, BAE Systems, Fluor Corp. og Huntington Ingalls Industries Inc. på grunn av selskapenes produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen. KLP har besluttet å utelukke AECOM og Atal. De andre selskapene var allerede utelukket fra KLPs investeringer. 

KLPs beslutningsdokument med begrunnelsen for utelukkelse av selskapene kan du lese her: KLP.no

For mer informasjon kontakt:  
Leder ansvarlige investeringer Anne Kvam: tlf. 971 21 798
Rådgiver ansvarlige investeringer Marte Siri Storaker: tlf. 414 69 714
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom