KLP

KLP selger seg ut av oljesand

Del

KLP har besluttet å utelukke selskaper som har betydelige inntekter fra utvinning av oljesand. Samtidig øker KLP investeringene i fornybar energi tilsvarende det som trekkes ut av kull og oljesand.

Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP
Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP

- Beslutningen ble tatt etter en gjennomgang av klima- og miljørisikoen knyttet til ukonvensjonell olje- og gassutvinning. Klima- og miljøkonsekvensene av oljesandutvinning er like store som ved utvinning av kull. KLP vil derfor utvide de produktbaserte utelukkelseskriteriene med oljesand, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

KLP trakk seg ut av kullvirksomhet i 2014. Verken kullvirksomhet eller oljesandutvinning er forenlig med oppnåelse av Parisavtalen eller togradersmålet.

KLP har besluttet å ikke investere i selskaper med 30 prosent eller mer i inntekt fra utvinning av oljesand, eller i selskaper som har en kombinert inntekt fra oljesandutvinning og kullvirksomhet som overstiger 30 prosent. Hvilke selskaper dette gjelder, blir offentliggjort senest i forbindelse med oppdateringen av KLP-listen 1. juni 2018.

- Gjennom å ekskludere også selskapene fra disse bransjene fortsetter KLP å innrette sine investeringer slik at de bidrar til en bevegelse mot et lavutslippssamfunn, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Øker investeringene i fornybar energi
KLP har samtidig besluttet å øke satsingen på fornybar energi i utviklingsland når selskapet nå trekker investeringer ut av oljesandselskaper.

- KLPs største miljøeffekt er gjennom investeringer som øker verdens tilgang på fornybar energi. Det var derfor KLP i 2014 øremerket den summen som ble trukket ut av kullselskaper til ny produksjonskapasitet av fornybar energi i fremvoksende økonomier, og det er derfor vi nå velger å øke fornybarinvesteringene ytterligere, sier Thornes.

KLP har allerede forpliktet seg til å investere 1,075 milliarder kroner i ny produksjonskapasitet for fornybar energi i utviklingsland, men vil øke beløpet i 2018. Selskapet jobber med å investere i gode prosjekter med samarbeidspartnere som for eksempel Norfund og Climate Investor One. Hittil har investeringene resultert i fem nye fornybarprosjekter i utviklingsland og tre prosjekter som er under bygging. Til sammen tilfører disse markedet over 960 megawatt av fornybar kapasitet. I tillegg er en rekke prosjekter under planlegging.

KLP har i tillegg gjort betydelige investeringer i nye fornybarprosjekter i Europa og USA, samt eksisterende vannkraft i Norge.

Her finner du retningslinjene for KLP som ansvarlig investor

Nøkkelord

Kontakter

Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
E-post: Anne.Kvam@klp.no, mob. 971 21 798
Heidi Finskas, direktør samfunnsansvar, KLP
E-post: Heidi.Finskas@klp.no, mob. 458 80 460
Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør, KLP
E-post: Sissel.Bjaanas@klp.no, mob. 932 56 350

Bilder

Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP
Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP
Last ned bilde
Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

Fakta om KLP
KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner og arbeidsgivere som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom