KLP

KLP investerer i skog

Del

KLP går inn som investor i det svenske skogfondet Silvestica Green Forest AB, som skal kjøpe opp flere skogeiendommer i Sverige, Finland og Baltikum.

Direktør strategisk aktivaallokering KLP
Direktør strategisk aktivaallokering KLP

- Dette er vår første investering i skogeiendommer. Investeringer i skog er svært langsiktige og passer godt med KLPs behov for investeringer med stabil, langsiktig og god avkastning. KLP har en strategi om å øke klimavennlige investeringer, og Silvesticas bærekraftstrategi er i tråd med våre ønsker og ambisjoner på dette området, sier Harald Koch-Hagen, direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

Silvestica er et svensk aksjeselskap, etablert av SEB og registrert hos Finansinspektionen som et internt forvaltet alternativt investeringsfond. Silvestica skal investere direkte eller indirekte gjennom datterselskaper i skogseiendommer i Sverige (40 prosent), Finland (30 prosent) og i Baltikum (30 prosent). Selskapet har til nå gjennomført to transaksjoner. De eier 17.000 hektar skog i Finland, kjøpt av UPM-Kymmene, samt 600 hektar skog i Litauen.

SEB og CRK Forest Management står bak etableringen av fondet. KLP investerer 250 millioner svenske kroner i Silvestica Green Forest AB. Øvrige investorer i fondet er Gamla SEB Trygg Liv, Folksam og Försäkringsbranschens Pensionskassa.

1,5 milliarder svenske kroner
Målet er at Silvestica i løpet av tre til fem år skal investere i skog for 500 millioner euro.
- KLP har mulighet til å øke sin eierandel i Silvestica ved senere oppkjøp slik at investeringen blir opp mot 1,5 milliarder svenske kroner, sier Koch-Hagen.

Om KLP
KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften. 

For mer informasjon kontakt:      

Direktør strategisk aktivaallokering Harald Koch-Hagen: tlf. 975 99 987
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312

Bilder

Direktør strategisk aktivaallokering KLP
Direktør strategisk aktivaallokering KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom