KLP inkluderer fire selskaper og ekskluderer tre nye selskaper

Del

KLP har besluttet å inkludere AGL Energy, Alstom, Chevron og L-3 Technologies i KLP og KLP fondenes investeringer. I tillegg har KLP ekskludert to nye kullselskaper og et tobakkselskap.

KLP og KLP-fondene (KLP) har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene knyttet til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Tre nye selskaper er lagt til eksklusjonslisten og ekskluderingen av fire selskaper er omgjort.

I desember økte KLP og KLP-fondenes investeringer fra 3000 til cirka 6000 selskaper som følge av nye investeringer i en global small cap indeks. KLP identifiserte to kullselskaper og et tobakkselskap i det nye investeringsuniverset.

Inkludering av AGL Energy, Alstom, L-3 Technologies, and Chevron
AGL er et australsk kraftselskap som ble ekskludert fra KLPs investeringer i desember 2015 på grunn av høye inntekter fra kullbasert virksomhet. De to siste årene har inntekten fra kullvirksomhet vært under ekskluderingskriteriet på 30 prosent. I dialog med selskapet har KLP fått bekreftet at selskapet skal stenge ned de tre gjenværende kullkraftverkene og skifte til lavutslippsalternativer. KLP har derfor besluttet å inkludere AGL Energy i sine investeringer.

- Vi er glade for å se at AGL Energy går bort fra kullbasert kraftproduksjon og håper at andre selskaper som er ekskludert under dette kriteriet følger i samme spor, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Alstom har vært ekskludert siden 2007 på grunn av tilknytning til menneskerettighetsbrudd i forbindelse med et damprosjekt i Sudan. Selskapets involvering i prosjektet har nå opphørt og General Electric (GE) har siden overtatt Alstom's energidivisjon. KLP besluttet å inkludere selskapet etter en grundig vurdering ikke bare av Alstom's utvikling knyttet til å styrke håndteringen av menneskerettigheter, men også endringer selskapet har gjort for å sikre et mer robust antikorrupsjonsprogram. Alstom var satt på observasjonslisten for Statens pensjonsfond utland (SPU) fra 2011 til 2015 på grunn av en uakseptabelt høy risiko for grov korrupsjon. Ettersom selskapet ikke lenger er involvert i damprosjektet i Sudan og KLP har konkludert at risikoen for alvorlig korrupsjon ikke lenger er uakseptabel høy, har KLP besluttet å inkludere selskapet i KLP og KLP-fondenes investeringer.

KLP utelukket L-3 Technologies (tidligere L-3 Communications) i 2005 for medvirkning til brudd på menneskerettighetene i operasjoner med fengselsinnsatte ved Abu Ghraib. L-3 Technologies har siden den gang solgt sin tjenesteytende virksomhet og er således ikke lenger involvert i å yte bistand til fangeoperasjoner. Videre har det ikke kommet noen nye rapporter om medvirkning til brudd på menneskerettighetene i løpet av de 12 årene selskapet har vært utelukket av KLP. På denne bakgrunn har KLP besluttet å oppheve utelukkelsen av L-3 Technologies Inc.

Chevron har vært utelukket fra KLP og KLP-fondene siden 2004 for tilknytning til grov miljøskade i forbindelse med selskapets langvarige rettsprosess om forurensing i regnskogen i Ecuador. Chevron kjøpte Texaco i 2001, et selskap som inntil 1992 hadde vært involvert i utvinning av olje gjennom et joint venture med den ecuadorianske statens oljeselskap PetroEcuador. Lokale beboere fremmet søksmål mot Texaco, senere Chevron, med krav om oppreisning. Dokumentasjonen fra dette søksmålet dannet grunnlag for KLPs eksklusjonsbeslutning. I 2016 bekreftet imidlertid en amerikansk rettsavgjørelse at advokatene for lokalsamfunnene bygde saken på forfalskede dokumenter og bestikkelser av både vitner og dommere i Ecuador. Videre har Chevron, i løpet av de over 20 årene siden Texaco forlot Ecuador, gjennomført betydelige forbedringer i sine retningslinjer hva gjelder menneskerettigheter og miljøledelse. Som følge av dette bestemte KLP at det ikke lenger var et tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde ekskluderingen av Chevron.

- Vi har vært en aktiv stemme i å be om endring hos Chevron i mange år, til tross for selskapets utelukkelse. Med Chevrons inkludering i KLP og KLP-fondenes investeringer planlegger vi å fortsette vårt engasjement med selskapet som en aktiv eier, sier KLPs Anne Kvam.

Eksklusjon av ett tobakkselskap og to kullselskaper
KLP har ekskludert ett nytt tobakkselskap: Scandinavian Tobacco Group.

KLP har også ekskludert to nye kullselskaper i forbindelse med KLP og KLP-fondenes utvidelse til å investere i mindre selskaper: Albioma and Arch Coal.

Fakta
KLP har ekskludert 175 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Mer informasjon om hvilke selskaper som er utelukket med begrunnelse finner du på klp.no.

KLP er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer og forvalter offentlig tjenestepensjon til de fleste av landets kommuner, helseforetak og offentlige bedrifter. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

For mer informasjon kontakt:
Leder ansvarlige investeringer Anne Kvam: tlf. 971 21 798
Rådgiver ansvarlige investeringer Annie Bersagel: tlf. 986 03 664
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom