KLP i verdenstoppen på klima

Del

I den femte årlige undersøkelsen om hva kapitaleiere gjør for å møte klimautfordringer rangeres KLP som nummer syv globalt, er best i Norge og Norden og blant de 17 kapitaleierne i verden som oppnår en toppscore med trippel A rating.

Asset Owner Disclosure Project (AODP) rangerer hvert år verdens kapitaleiere etter hva de gjør for å bidra til det nødvendig klimaskiftet. Dette gir en indeks over de 1000 største global kapitaleierne. Årets undersøkelse viser at stadig flere kapitaleiere gjør mer for å møte klimautfordringen. I sin første utgave var det kun to kapitaleiere som oppnådde en A rating i år opppnår hele 17 en trippel A rating, opp fra 12 trippel A i 2016. 

– I KLP bruker vi mye ressurser på klimautfordringen, tilpasning av porteføljene, nye investeringer og oppfølging av selskaper og investeringer. Da er det gledelig at arbeidet synes også i slike eksterne evalueringer. Vi kjenner oss også igjen i den positive utviklingen blant kapitaleiere og kapitalforvaltere som undersøkelsen dokumentere. Det er et gledelig tegn på at verdens kapitalmarkeder ønsker å bidra i et grønt skifte, sier Annie Bersagel fungerende leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Årets undersøkelse ser også en stor forbedring blant de som ignorerer klimautfordringen, og får en såkalt X-rating, med en 18 prosent reduksjon i denne gruppe fra fjoråret. Gruppen er fortsatt svært stor og representerer så mye som 40 prosent av kapitaleierne. 

Årets undersøkelse har også vurdert hva verdens kapitalforvaltere gjør for å møte den økte etterspørselen om flere klimavennlige investeringsprodukter fra kapitaleiere. Denne gruppen kan ikke vise til like gode resultater som hos kapitaleierne. Kun fire prosent åpner toppscore i denne gruppen mot syv prosent av kapitaleierne. De som ignorerer klimautfordringen blant kapitalforvaltning utgjør kun tre prosent av denne gruppen. 

– Etter hvert som etterspørselen etter mer klimavennlige produkter øker vil kapitalforvaltere levere dette til kapitaleierne. Typisk vil det også være slik at kapitaleierne vil innføre klimastrategier og krav knyttet til all sin kapital, mens kapitalforvalteren vil måtte levere et bredere produktspekter til kundene som er proaktive, men også til de som henger etter og ikke ønsker et klimafokus. Sånn sett gjenspeiler resultatene i undersøkelsen virkeligheten godt, sier Bersagel.    

Faktaboks om KLP
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer og forvalter offentlig tjenestepensjon til 419 av 445 kommuner og fylkeskommuner, 24 pensjonskasser, 2500 bedrifter knyttet til offentlig sektor, tre av fire regionale helseforetak og 21 av 30 helseforetak.

KLP-konsernet leverer også produkter innen pensjon og pensjonskassetjenester, bank, skadeforsikring, kapitalforvaltning og eiendom. KLP Eiendom er blant de største eiendomsbesitterne i Norden.

KLP er et gjensidig eid selskap. Derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere. KLP har cirka 950 ansatte og forvalter nesten 600 milliarder kroner for dagens og morgendagens pensjonister.

Faktaboks om Asset Owner Disclosure Project (AODP):
AODP er en uavhengig, ikke-for-profitt global organisasjon som har som mål å beskytte kapitaleiere mot risikoene som følge av klimaendringer.

Organisasjonen gjør dette ved å samarbeid med pensjonskasser, forsikringsselskaper, statlige verdipapirfond, stiftelser og universiteter for å forbedre nivået på offentliggjøring og næringslivets åpenhet. Vi oppfordrer disse investorene til å rette opp den store ubalansen i sine investeringer mellom høy- og lavkarbon. Hvert år gjør AODP en årlig undersøkelse og vurdering av verdens 1000 største kapitaleiere.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Annie Bersagel, Konst. leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning
Annie Bersagel, Konst. leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom