KLP

KLP-fondene til topps i Morningstars første Sustainability Rating av norske forvaltere

Del

I Morningstars rangering av norske forvaltningsselskaper på fondenes miljø-, sosiale-, og virksomhetsstyringsfaktorer, får KLP-fondene høyest samlet gjennomsnittsscore for alle fond.

KLP-fondene får samlet høyst gjennomsnittsscore i Morningstar Sustainablity Ratings kåring av norske forvaltere. Morningstar Sustainability Rating ble lansert i 2016 og rangerer fond i forhold til den miljø-, sosiale-, og virksomhetsstyringsprofilen til selskapene fondene er investert i.  Rangeringen er basert på kvaliteten til de underliggende selskaper i porteføljene uavhengig av hvilke strategi forvalteren benytter i forhold til å integrere hensynet til bærekraft og samfunnsansvar i forvaltningen.

– Det er svært hyggelig å få toppscore i Morningstars rangering. I KLP stiller vi de samme krav til ansvarlige investeringer for alle fondene, noe som gjenspeiles i denne kåringen, sier Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning.

KLP vedtok retningslinjer for ansvarlige investeringer først i 1997 og var tidlig ute med utelukkelse av tobakkselskaper i 2001. Siden den gangen har arbeidet utviklet seg til å involvere både utelukkelser av og eierskapsutøvelse mot selskaper på bakgrunn av de fire pilarene i FNs Global Compact: menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. I de seneste årene har klimaet fått et større strategisk fokus i KLP-fondenes arbeid med ansvarlige investeringer. I 2014 besluttet KLP-fondene å utelukke kullselskaper fra investeringene og publiserte både utredningen og hele beslutningsdokumentet på forvalterens nettside. 

– Som Norges ledende indeksforvalter er det ikke gitt å gå til topps i en slik kåring. Indeksfond er investert i svært mange selskaper, gode og mindre gode. Kåringen viser imidlertid at vi ved å utelukke verstingene samlet sett gir kundene de beste produktene på bærekraft og ansvarlighet, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Fakta
KLP Kapitalforvaltning er ett av Norges største forvaltningsselskaper. Selskapet forvaltet ved utgangen av 2015 ca 399 milliarder kroner for morselskapet og eksterne kunder. KLP Kapitalforvaltning forvaltet ved utgangen av året 35 fond, fordelt på to kombinasjonsfond, 10 rentefond, et aktivt aksjefond, 20 indeksnære aksjefond og to spesialfond.

KLP-fondene har utelukket 159 selskaper fra sine investeringer for brudd på retningslinjer for ansvarlige investeringer. 7 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, 3 til brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, 7 til brudd på andre grunnleggende etiske normer, 1 til brudd på arbeidstakerrettigheter, 3 til korrupsjon og 21 til grov miljøskade. I tillegg kan 23 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle våpen, 25 selskaper til produksjon av tobakk og 73 til utvinning av kull eller kullkraftproduksjon.

For mer informasjon kan du kontakte:
Jeanett Bergan, Leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning
92 03 85 89 eller e-post jeanett.bergan@klp.no 

Annie Bersagel, Rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning
98 60 36 64 eller e-post annie.bersagel@klp.no

Bilder

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom