KLP

KLP ekskluderer tre selskaper

Del

KLP utelukker et selskap for brudd på menneskerettighetene og to selskaper på grunn av inntekter fra kullvirksomhet eller tobakk.

Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning
Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning

KLP og KLP-fondene (KLP) har besluttet å utelukke selskapene Texwinca Holdings Ltd., Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. og Turning Point Brands fra investeringene.

– KLP ekskluderer selskapene fordi de bryter med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, sier rådgiver Marte Siri Storaker for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Selskapet Texwinca Holdings Ltd. er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene ved sine fabrikker i Vietnam. Beslutningen er basert på Etikkrådets tilrådning om å utelukke Texwinca fra Statens pensjonsfond utland (SPU), som ble offentliggjort 17. januar 2019.

KLP følger som regel Etikkrådets anbefalinger om utelukkelse av selskaper.

– Vurderingen som Etikkrådet har gjort er grundig og veldokumentert, og vi ser ingen grunn til å avvike fra den. Åpenheten til Norges Bank og Etikkrådet om hvilke selskaper de utelukker er viktig. Informasjonen gir oss mulighet til å gjøre egne vurderinger opp mot KLPs retningslinjer. Selskapene opplever større press til å rydde opp når flere investorer er tydelig på hvilke retningslinjer de må forholde seg til, sier Storaker.

Selskapene Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. og Turning Point Brands blir utelukket på grunn av selskapets inntekter fra henholdsvis kullvirksomhet og tobakk.

Fakta

KLP har ekskludert 192 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Mer informasjon om hvilke selskaper som er utelukket, og hvorfor, finner du på klp.no.

For mer informasjon kontakt:

Rådgiver ansvarlige investeringer Marte Siri Storaker: tlf. 414 69 714

Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning
Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom