KLP ekskluderer ti nye selskaper

Del

KLP har besluttet å utelukke PetroChina Co. Ltd. og Bharat Heavy Electricals Ltd. for henholdsvis risikoen for grov korrupsjon og for alvorlig miljøskade. Det er også besluttet å ekskludere åtte kullselskaper, og endre årsak for utelukkelse for to selskaper. Ett selskap er inkludert igjen i investeringsporteføljene.

Annie Bersagel, Konst. leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning
Annie Bersagel, Konst. leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning

KLP og KLP-fondene (KLP) har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene i forhold til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. 10 nye selskaper er utelukket per juni 2017 og 1 er inkludert.

Den 5. mai i år offentliggjorde Etikkrådet tre tilrådninger om utelukkelse. Etikkrådet anbefalte å utelukke PetroChina Co. Ltd og Leonardo SpA fra Statens Pensjonsfond Utland på grunn av grov korrupsjon, og Bharat Heavy Electricals Ltd. på grunn av alvorlig miljøskade. KLP har valgt å følge Etikkrådets anbefaling i disse sakene.

Korrupsjon
Korrupsjonssaken i selskapet PetroChina Co. Ltd. spenner over tre land i perioden 1999 til 2014. Flere i ledelsen har blitt dømt for korrupsjon, inkludert toppsjefen i perioden fra 2000 til 2013, som også var styreformann fra 2007 til 2011, og så mange som 65 personer fra selskapet etterforskes.

- PetroChina Co. Ltd har forbedret de interne kontrollene siden 2014, men selskapet gir få detaljer rundt hvordan dette er implementert og hvor effektivt det er. Foruten de ansatte som er blitt dømt for korrupsjon er PetroChinas ledelse stort sett den samme. Med bakgrunn i den informasjonen som er gjort tilgjengelig i Etikkrådets Tilrådning om å utelukke PetroChina Co Ltd. fra Statens pensjonsfond utland, er vurderingen til KLP at risikoen for grov korrupsjon er stor og selskapet er derfor besluttet ekskludert, sier Annie Bersagel.

Alvorlig miljøskade
Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) er tildelt oppdraget å bygge ett kullkraftverk i sårbare naturområder i Bangladesh. Etikkrådets anbefaling om å ekskludere BHEL er datert i desember 2016, men den ble først offentliggjort i mai. Tilrådningen legger vekt på at den aktiviteten byggingen av kullkraftverket medfører utgjør en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade. KLP finner ingen opplysninger som tilsier at situasjonen har endret seg siden Etikkrådet ga sin anbefaling, og har derfor besluttet å utelukke Bharat Heavy Electricals Ltd. for alvorlig miljøskade.

Inkludering og endret begrunnelse for to selskaper
Ett selskap er inkludert fordi det ikke lenger produserer antipersonell landminer, og selskapene Leonardo SpA og AES Corp. får endret årsak for utelukkelse fra KLPs investeringer.

KLP har besluttet å inkludere Singapore Technologies Engineering (STE). STE er et forvars- og ingeniørselskap som har vært utelukket av KLP i 16 år for produksjon av antipersonell landminer. I 2016 kom selskapet med en bekreftelse på at produksjonen av denne våpentypen er avsluttet, og det er derfor besluttet å inkludere selskapet igjen.

Leonardo SpA har vært utelukket av KLP siden januar 2006 for tilknytning til produksjon av kjernevåpen. Produksjonen av denne våpentypen har siden opphørt, men KLP har avventet med å inkludere Leonardo SpA på grunn av selskapets involvering i flere alvorlige korrupsjonssaker.

– I dialog med selskapet er KLP ikke blitt trygge på det er innført tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for grov korrupsjon i fremtiden. Dette, i kombinasjon med Etikkrådets tilrådning om utelukkelse, gjør at KLP har besluttet å opprettholde utelukkelsen av Leonardo SpA, sier Annie Bersagel, konstituert leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. KLP har endret årsaken for utelukkelse fra tilknytning til produksjon av kjernevåpen til uakseptabel risiko fro grov korrupsjon.

AES Corp. har vært ekskludert på grunn av tilknytning til menneskerettighetsbrudd i forbindelse med et damprosjekt i Panama. Selskapets involvering i prosjektet har nå opphørt, men AES Corp. har vært ekskludert av Statens pensjonsfond Utland siden 14. april 2016 på grunn av kullaktivitet. KLP har derfor valgt å endre årsaken for ekskludering fra tilknytning til menneskerettighetsbrudd til kullvirksomhet

Kullekskluderinger
I mars 2017 offentliggjorde Norges Bank tredje runde av sine kullekskluderinger, og ti nye selskaper ble ekskludert. To av disse var allerede ekskludert av KLP. KLP har gjennomgått beslutningen om uttrekk fra Norges Bank og finner ingen grunn til å avvike fra den. Det er derfor besluttet å ekskludere de resterende åtte kullselskapene. Selskapene er CEZ SA, Eneva SA, Great River Energy, Huadian Energy Co. Ltd., Malakoff Corp. Bhd., Otter Tail Corp., PGE Polska Grupa Energetyczna SA og SDIC Power Holdings Co. Ltd.. Av disse var KLP investert i to av selskapene før beslutningen om utelukkelse: CEZ AS og PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Fakta
KLP har ekskludert 174 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Mer informasjon om hvilke selskaper som er utelukket med begrunnelse finner du på klp.no.

KLP er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer og forvalter offentlig tjenestepensjon til de fleste av landets kommuner, helseforetak og offentlige bedrifter. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

For mer informasjon kontakt:  
Konst. Leder ansvarlige investeringer Annie Bersagel: tlf 986 03 664
Rådgiver ansvarlige investeringer Marte Siri Storaker: tlf 414 69 714
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Kontakter

Bilder

Annie Bersagel, Konst. leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning
Annie Bersagel, Konst. leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom