KLP

KLP ekskluderer fire nye selskaper

Del

KLP og KLP-fondene (KLP) har besluttet å utelukke JBS SA og Luthai Textile Co. Ltd. for henholdsvis risikoen for grov korrupsjon og for brudd på arbeidstakerrettigheter. Det er også besluttet å ekskludere de to selskapene Tri-State Generation and Transmission Association Inc. og PacifiCorp basert på eksklusjonskriteriet for kullbasert virksomhet.

Anne Kvam, Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
Anne Kvam, Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning

Norges Bank offentliggjorde i juli utelukkelse av disse selskapene. KLP har gjennomgått beslutningene om uttrekk fra Norges Bank og ser ingen grunn til å avvike fra Etikkrådets anbefalinger.

Korrupsjon
Korrupsjonssaken i selskapet JBS SA innebærer bestikkelser av over 1800 politikere i Brasil, inkludert nesten 200 medlemmer av parlamentet, en rekke guvernører og flere tidligere presidenter. Både ledende ansatte og styremedlemmer i selskapet er delaktige i korrupsjonen. Etikkrådets beregninger tilsier at bestikkelsene kan utgjøre omtrent 1,5 milliarder norske kroner utbetalt gjennom de siste 10-15 årene. I lys av alvoret og omfanget av korrupsjonen mener Etikkrådet at selskapet på et tidlig tidspunkt burde ha gransket anklager, slått ned på misligheter og iverksatt tiltak for å forhindre nye korrupsjonstilfeller. Dette synes ikke å ha vært tilfelle.

Med bakgrunn i den informasjonen som er gjort tilgjengelig i Etikkrådets tilrådning om å utelukke JBS SA fra Statens pensjonsfond utland, er vurderingen til KLP at risikoen for grov korrupsjon er stor og selskapet er derfor besluttet ekskludert.

Arbeidstakerrettigheter
Bruddene på arbeidstakerrettigheter ved fabrikkene til Luthai Textile Co. Ltd. (Luthai) anses som både grove og systematiske. Etikkrådets tilrådning er basert på undersøkelser av arbeidsforholdene som viser systematiske normbrudd ved selskapets fabrikker i Kambodsja og Myanmar, blant annet bruk av mindreårig arbeidskraft som arbeider under samme vilkår som voksne, et helsefarlig arbeidsmiljø og begrensninger i organisasjonsfriheten. Etikkrådet legger vekt på at Luthai tidligere i liten grad synes å ha gjennomført tiltak som gir varige forbedringer av arbeidsforholdene.

Med bakgrunn i den informasjonen som er gjort tilgjengelig i Etikkrådets tilrådning om å utelukke Luthai fra Statens pensjonsfond utland, er vurderingen til KLP at risikoen for brudd på arbeidstakerrettigheter er stor og selskapet er derfor besluttet ekskludert.

Kullekskluderinger
I juli 2018 offentliggjorde Norges Bank nye kullekskluderinger, og to nye selskaper ble ekskludert. KLP har gjennomgått beslutningen om uttrekk fra Norges Bank og finner ingen grunn til å avvike fra den. Det er derfor besluttet å ekskludere selskapene Tri-State Generation and Transmission Association Inc. og PacifiCorp.

Fakta
KLP har ekskludert 187 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Mer informasjon om hvilke selskaper som er utelukket med begrunnelse finner du på klp.no.

KLP er Norges største pensjonsselskap. Selskapet leverer og forvalter offentlig tjenestepensjon til de fleste av landets kommuner, helseforetak og offentlige bedrifter. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

For mer informasjon kontakt:  
Rådgiver ansvarlige investeringer Marte Siri Storaker: tlf 414 69 714
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Anne Kvam, Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
Anne Kvam, Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom