Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Klimaendringene vil gi økt produksjon og reduserte flomtap i kraftverkene i Glomma og Lågen

Del

Endringer i klima vil føre til økte temperaturer og mer nedbør. Ny NVE-rapport viser at Glommavassdraget får endrede produksjonsforhold. Økte temperaturer vil føre til mindre sesongvariasjoner i tilsiget og mer kraftproduksjon i vintermånedene.

Dette viser en studie som er presentert i den nye NVE-rapporten «Klimaendringer i Glommavassdraget - Påvirkning på kraftverk og produksjonssystemet»

Økte temperaturer vil også gi mindre snø i fjellet, og dermed bidra til mindre flomtap gjennom snøsmeltingen i vannkraftverkene i Glomma og Lågen. Det er særlig elvekraftverkene i vassdraget som vil dra nytte av at det forventes mindre tilsig i sommersesongen og mer i vintersesongen.

- Selv om det er elvekraftverkene som får den største produksjonsøkningen, vil vannkraftmagasinene fortsette å spille en viktig rolle i fremtiden, sier seksjonssjef Fredrik Arnesen. Magasinene vil være viktige for å sikre at kraftverkene klarer å opprettholde kraftproduksjonen gjennom vinteren og bidra til forsyningssikkerheten i tørrår.

Resultatene fra studien tyder på at vannstanden i magasinene oftere vil ligge høyt gjennom hele året. Vannkraftverkene i Glomma og Lågen bidrar ikke bare til kraftproduksjon, men også til flomdemping, og med høy magasinfylling gjennom hele året kan man miste et viktig virkemiddel for å holde igjen vann i perioder med høyt tilsig.

Disse resultatene bekrefter mange av funnene fra NVEs rapport «Et væravhengig kraftsystem – og et klima i endring», som kom ut i 2015. Det gjelder særlig konklusjonen om at klimaendringene vil medføre økt produksjon og mindre flomtap i mer uregulerte vassdrag.

Les NVE-rapport 29-2017 «Klimaendringer i Glommavassdraget - Påvirkning på kraftverk og produksjonssystemet»


Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 41 66 96 94
Rådgiver Christina Stene Beisland, tlf. 90 06 30 82

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom