Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Klimaendringene – slik må Nord-Trøndelag tilpasse seg

Del

Kommunene i Nord-Trøndelag vil i fremtiden få større utfordringer med flom, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres Nord-Trøndelag fylkesting i dag.

- I Nord-Trøndelag vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, større flommer og økt risiko for skred, sier Irene Brox Nilsen, hydrolog i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann
  • flere og større regnflommer. I alle vassdrag som reagerer raskt på nedbør, men også i større vassdrag som Namsen og Levangervassdraget anbefales et klimapåslag på 20 % på beregnede flomvannføringer
  • økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og mulig økt fare for kvikkleireskred. Økt aktsomhet er viktig
  • økte stormflonivåer på grunn av havnivåstigning

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Kari Øvrelid

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Nord-Trøndelag, hvor store deler av befolkningen er konsentrert langs små og store elver og i byer med stort arealpress, er det derfor særlig viktig å planlegge for alt vannet. Hold avstand til bekker, elver og lavpunkt. Hold bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Øvrelid

Klimaprofil Nord-Trøndelag

Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

Last ned klimaprofilen.


Overleveringen av klimaprofilen skjer på Fylkestinget onsdag 5. oktober kl. 12.00 i Steinkjer.

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Nord-Trøndelag. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

Pressekontakter

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Nord-Trøndelag:Hanne Heiberg, klimaforsker ved Meteorologisk institutt/Norsk klimaservicesenter. Mobil: 936 31 686

Irene Brox Nilsen, hydrolog i NVE/Norsk Klimaservicesenter. Mobil: 928 88 408 Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Nord-Trøndelag: Roar Morten Gartland, distriktsingeniør NVE region midt. Han holder til i Steinkjer. Mobil: 992 15 123

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom