Kystverket

Klart for Kyst- og havnekonferansen i neste uke

Del

Kystverket Troms og Finnmark inviterer 19. og 20. september til den årlige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg – en konferanse der status og utvikling for nordområdene settes på dagsorden. Fristen for å melde seg på går ut i morgen, torsdag 14. september.

– Kyst- og havnekonferansen har blitt en viktig møteplass for aktører med aktivitet og interesser i sjø. Konferansen er en innspillsarena for aktørene til Kystverket, om hva som er viktig i fremtiden. Vi i Kystverket ser også denne gang frem til å være vertskap for konferansen i Honningsvåg, med mange interessante tema på dagsorden, forteller regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket.
 
I år tar Kystverket temperaturen på næringsutviklinga i nord. Hva er status på våre viktige næringer langs kysten, og hvilke nye næringer kommer til? Hvordan påvirker dette våre sjøområder og havner, og hvilke krav settes til maritim infrastruktur? Hva kan Kystverket gjøre for å møte denne utviklingen? Betydningen av Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 vil være et sentralt tema på konferansen. I etterkant av konferansen arrangeres tre brukerforum med temaene forvaltning av havområdene, nautisk og ISPS.

For program og påmelding se Kystverkets nettside, www.kystverket.no.

Nøkkelord

Kontakter

Regiondirektør Jan Morten Hansen, tlf. 905 77 607

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom