MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Klager til MFU ikke tatt til følge

Del

Kampanje for Kims potetchips frikjent

Kreftforeningen har høsten 2015 arrangert en kampanje hvor de ba 400 skoleelever i 17 skoleklasser å klage til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) på forskjellige forhold knyttet til markedsføring av mat og drikke til barn. I alt mottok MFU 138 klager fra skoleelever. Fire av disse klagene vedrørte en kampanje for Kims Potetchips. MFU vurderte denne kampanjen til å være utformet i henhold til retningslinjene. Klagene på Kims Potetchips er derfor ikke tatt til følge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as
Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.