MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Klager til MFU ikke tatt til følge

Del

Kampanje for Pringles frikjent i MFU

Kreftforeningen har høsten 2015 arrangert en kampanje som de kalte "reklamedetektiver". 400 skoleelever i 17 skoleklasser har klaget til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) på forskjellige forhold knyttet til markedsføring av mat og drikke. Tre av klagene vedrørte en Pringles kampanje. MFU vurderte kampanjen til å være i overensstemmelse med retningslinjene. Klagene er dermed ikke tatt til følge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as
Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU. MFU - Matbransjens Faglige Utvalg Adresse ℅ ANFO, Arbinsgate 2, N-0253, Oslo