NHO Mat og Drikke

Klager avgiftsøkninger inn for ESA

Del

Stortingsflertallet så bort fra alle EØS-rettslige advarsler, og vedtok 12. desember rekordstore økninger i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. NHO Mat og Drikke har derfor klaget vedtaket om avgiftsøkningene inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk

Dersom det i ettertid viser seg at avgiftsøkningene ikke er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler, vil bedrifter og likeartede produkter som ikke har fått avgiftsøkning få en fordel som sannsynligvis vil bli definert som ulovlig statsstøtte. Hvis dette skjer er det risiko for at disse bedriftene på et senere tidspunkt kan bli møtt med krav om tilbakebetaling av den ulovlige statsstøtten.

- Stortingets vedtak utsetter ikke bare de bedriftene som omfattes av avgiften for en voldsom og uforutsett økonomisk belastning som de må tilpasse seg på kort varsel. Det innebærer også en uakseptabel usikkerhet og risiko for de bedriftene som er unntatt for avgiften, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

Siden innholdet i budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble kjent den 23. november, har NHO Mat og Drikke i to brev gjort Stortingets finanskomité og finansministeren kjent med at de vedtatte avgiftsøkningene fremstår som problematiske etter EØS-avtalens statsstøtteregler, med henvisning til Advokatfirmaet Schjødt AS og Kvale Advokatfirma DAs vurderinger av dette. Det er Advokatfirmaet Kluge som har utformet ESA-klagen på vegne av NHO Mat og Drikke.

- Vi har valgt å klage avgiftsøkningene inn for ESA fordi den uforutsigbarheten og risikoen norske mat- og drikkebedrifter står overfor, som følge av Stortingets vedtak, er uholdbar og kun kan unngås ved at avgiftsøkningene ikke trer i kraft fra 1. januar, fastslår Brubakk.

Det er ikke kjent om det er foretatt en EØS-rettslig vurdering av avgiftsøkningene fra myndighetenes side. Dersom en slik vurdering foreligger, er den etter det NHO Mat og Drikke kan se, ikke gjort tilgjengelig for andre. 

Bakgrunn:
Høyre, FrP, KrF og Venstre gikk i sitt budsjettforlik inn for en sterk avgiftsøkning på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke fra og med 1. januar 2018. Økningen som ligger på mellom 42 og 83 prosent får dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen. 


Statsbudsjettet inkludert avgiftsøkningene ble endelig vedtatt på Stortinget 12. desember, på tross av at flere eksperter på EØS-avtalen fastslår at avgiftsøkningen for brus og godteri er meldepliktig til ESA.Dersom avgiftene iverksettes uten forhåndsgodkjenning fra ESA kan dette per definisjon være ulovlig statsstøtte til produktene som har unntak fra avgiften.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Last ned bilde

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innen mat-, drikke- og bionæringen, og er den femte største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.500 virksomheter over hele landet. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Foreningen ble etablert i 2015.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Nødvendig med utredning, men det haster8.10.2018 10:51Pressemelding

-Det er bra at regjeringen erkjenner at økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften med 80 pst. i 2018-budsjettet har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulerer til økt grensehandel av disse varene, men påfallende at regjeringen ikke ser at det samme skjer med brus og saft, som fikk en avgiftsøkning på 40 pst. i det samme budsjettet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom