OsloMet

Kjent byforsker i Norge

Del

I anledning By- og regionforskningsinstituttet NIBRs 50-årsjubileum er den kjente amerikanske byforskeren Sharon Zukin i Norge denne uka.

Zukin er key-note på By- og regionforskningsinstituttet NIBRs jubileumskonferanse, og vil snakke om byene og bylivets utfordringer i vår tidsalder.

Zukin er professor i sosiologi ved Brooklyn College og Graduate Center ved City University of New York (CUNY). Hun spesialiserer seg på det moderne bylivet, hvordan endringer i byer skjer og hvorfor, særlig gjennom endringer i innbyggernes forbruksmønstre og gjennom eiendomsutvikling.

Hun fokuserer i sine bøker blant annet på ulikhet, gentrifisering og forskyvning. De senere årene har hun særlig vært opptatt av det kommersielle aspektet ved bylivet, og menneskets søken etter det autentiske i byer som blir stadig mer like hverandre i en globalisert verden.

I tillegg til Zukins keynote, avholdes en paneldebatt om byforskning og byutvikling.

Tid: 12. oktober 15:00 - 18:00
Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3

Key note: 15:30
Paneldebatt 17:00

Til debatten møtes:

  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO
  • Victoria Evensen, leder av byutviklingskomitéen i Oslo kommune (Ap)
  • Eivind Trædal, medlem av helse- og sosialkomitéen i Oslo kommune (MDG)
  • Peter Hemmersam, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO)
  • Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Gro Sandkjær Hanssen, seniorforsker, NIBR

Bakgrunn

By- og regionforskningsinstituttet NIBR markerer denne uka sitt 50-årsjubileum som forskningsinstitutt. Instituttet etablert 1. juli 1967 som et forskningsinstitutt under Norges teknisk- naturvitenskapelige forskningsråd. I det første tiåret var det særlig fysisk planlegging og regional- og distriktspolitiske problemstillinger man jobbet med. Instituttets forskere var opptatt av byvekst, men også av hva fraflytting betydde for distrikts-Norge. 

– I dag snakkes det ofte om viktigheten av forskningens impact, det vil si at man ønsker at forskningen skal være nyttig og relevant. Men relevans og anvendelighet har vi alltid vært opptatt av, sier hun.

Siden 2016 har instituttet vært del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Som et av landets største kompetansemiljøer i landets hovedstad er byen og byers særlige utfordringer viktig for HiOA. HiOA har derfor et mål om å bli et universitet som tar Osloregionens kunnskapsbehov på alvor, blant annet gjennom å styrke sin posisjon som en nasjonal forsknings- og utdanningsinstitusjon innen bystudier.

– Vi må forholde oss til at urbaniseringen også her i landet er både årsak til og løsning på en rekke av vår tids virkelig store utfordringer. Enten det gjelder bomiljø, integrering, segregering, klimautfordringer, samferdsel, medvirkning eller styringsutfordringer, sier NIBRs instituttdirektør Hilde Lorentzen.

Nøkkelord

Kontakter

Jan-Tore BergheiSeniorrådgiver kommunikasjon - NIBR

Berghei har jobbet i By- og regionforskningsinstituttet siden 2014, og jobber med kommunikasjon både internt og eksternt. Redaktør for Bybloggen.

951 13 487jan-tore.berghei@nibr.hioa.no

Bilder

Last ned bilde
Professor Sharon Zukin, Brooklyn College / City University of New York
Professor Sharon Zukin, Brooklyn College / City University of New York
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

NIBR ble etablert av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd i 1967, og i 1986 ble instituttet en selvstendig stiftelse. Instituttet har siden 1. januar 2016 vært en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Instituttet gjør helhetlige analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt. Ved å kombinere spisskompetanse på tvers av faglige grenser tilbyr vi nasjonal og internasjonal forskning, utredning og evaluering med stor vekt på relevans for våre oppdragsgivere.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom