Kirkens BymisjonKirkens BymisjonKirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon vil ha flere tiltak mot barnefattigdom

Del

Nye tall om fattigdom i Norge viser at antallet barn som lever i lavinntektsfamilier stiger. Familier i de store byene er mest utsatt. Kirkens Bymisjon ber om nye og flere tiltak for å hindre barnefattigdommen i Norge.


Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen barn som lever under den relative fattigdomsgrensen i Norge fortsatt øker.
Forskjellene mellom ulike kommuner og ulike bydeler innen de store byene er dramatiske.


-De politiske virkemidlene virker ikke godt nok for å jevne ut forskjellene. Mer enn 100 000 barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier. Det er store deler av en generasjon som ikke kommer seg ut av isolasjon og fattigdom. Myndigheter og sivilsamfunn må finne nye og flere grep for å stanse utviklingen, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.


Kirkens Bymisjon gjenkjenner virkeligheten bak tallene fra sitt arbeid i byer over hele landet.
Barn blir over tid isolert fra vanlige sosiale aktiviteter, noen får utilstrekkelig næring, mange bor dårlig, strever med skole og utdanning og lever i utrygghet med uoversiktlige langtidskonsekvenser av familiens lavinntekt.


Hele året
-Barn i fattige familier har det tøft hele året, ikke bare om sommeren og i høytider. Jeg er bekymret for at vi ikke klarer å snu utviklingen for de som vokser opp nå. Det trengs en ny fattigdomssatsing som har barna i fokus, sier Hvambsal.

Kirkens Bymisjon peker på flere virkemidler for hindre barnefattigdom:
• Sikre at barn og unge fra utsatte familier får fullføre skole og utdanning.
• Bedre stønader til lavinntektsfamilier.
• Kartlegge langtidsvirkninger av lavinntekt i barnefamilier


Dramatisk i byene
De nye tallene fra SSB viser dramatiske forskjeller i de store byene. Det tydeligste eksemplet er Oslo, der det kan være opp til 60 prosent forskjell fra bydel til bydel i andel barn fra lavinntektsfamilier. 30 % av alle barn som lever under fattigdomsgrensen finnes i de seks største byene.

- Det må satses mye mer målrettet i byene. Midlene til å bekjempe fattigdommen lokalt i byene må endres og fordeles dit de trengs mest. Slik det er nå er noen bydeler uten sjanse til å løse utfordringene med lokale midler, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

Nøkkelord

Kontakter

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg saker fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon lanserer ifengsel.no – en chat for barn og unge.2.11.2018 20:11:49 CETPressemelding

Hvert år opplever 6000-9000 barn i Norge å få en mamma eller pappa i fengsel. Barna kan oppleve en usynlig straff og kan miste kontakten med foreldrene. Det er ofte både skyld- og skamfølelse knyttet til det å ha en mamma eller pappa i fengsel eller på hjemmesoning. For mange barn og unge er det få, om noen å snakke med om dette – og mange spørsmål uten svar. Onsdag, 7. november lanserer Kirkens Bymisjon chatten ifengsel.no

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom