Kirkemøtet 2016 - i Trondheim 6.-12. april

Del

Årets Kirkemøte åpner med gudstjeneste i Nidarosdomen onsdag 6. april kl. 12.00.

De 116 kirkemøtemedlemmene og over 70 inviterte gjester er til stede på åpningsdagen. Ved åpningsmøtet på Hotell Scandic Nidelven i Trondheim, kl. 16.00, taler leder i Kirkerådet, Svein Arne Lindø, statsråd Linda Hofstad Helleland og preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Kirkemøtet består av medlemmene i de elleve bispedømmerådene. De 12 biskopene er også kirkemøtemedlemmer. I tillegg kommer lederen i Samisk kirkeråd.

Kirkevalget i september 2015 avgjorde sammensetningen av Kirkemøtet for fireårsperioden 2016-2019. 20 prosent av Kirkemøtets medlemmer (23 av 116) var under 30 år ved valget i fjor. Holder vi biskopene utenfor er det bare en tredjedel av kirkemøtemedlemmene (35 av 104) som hadde plass i Kirkemøtet i forrige periode.

Overskriften over årets Kirkemøte er "Gå og fortell". Temaet er valgt i anledning Bibelselskapets 200-års jubileum i mai 2016. Søndag 10. april kl. 15.00 skal Kirkemøtets medlemmer møte gemmeltestamentlige tekster om å være profet i en tid hvor ingen vil lytte.  

På nettadressen https://kirken.no/km2016 finner du informasjon om årets Kirkemøte, streaming fra plenumssesjonene, manus til presentasjoner/taler og bilder fra Kirkemøtet.

Om noen av sakene på Kirkemøtet 2016 - 6.12. april
I sak 2/16 Valg og oppnevninger inngår valg av ledere og medlemmer av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. Les om lederkandidatene her.
 
Kirkemøtet 2016 skal behandle saker om veivalg for fremtidig kirkeordning (sak 8/16), endring av arbeidsgiver for statsansatte kirkelige medarbeidere (sak 4/16, 10/16 og 19/16), rammene for forvaltningen av statsbudsjettets tildeling til Den norske kirke (sak 5/16 og 18/16).
Se nettsiden https://kirken.no/kirkeordning  som gir bakgrunn for de aktuelle endringene av kirke-stat-relasjonen.

Kirkelig vigsel for likekjønnede par (sak 17/16), legger opp til at Den norske kirke i 2017 kan få en liturgi for vigsel av likekjønnede. Spørsmålet om homofilt samliv har vært drøftet på flere kirkemøter. En historisk oversikt over saksgangen siden 1992 finner du her.

Religionsmøte og dialog (sak 15/16) er et aktuelt tema på Kirkemøtets sakskart. Bispemøtet sendte i februar ut sin veiledning om religionsmøtet ved kirkelige handlinger. Kirkemøtesaken inviterer til en bredt anlagt drøfting av Den norske kirkes selvforståelse og rolle i mangfoldssamfunnet.  Les mer om religionsdialog her: https://kirken.no/dialog


Priv. til red.:
Last ned en orientering til pressen. - (pdf)

Etter åpningsmøtet på Kirkemøtet 6. april blir det pressekonferanse på med statsråden på kirkemøte-hotellet.
Hotell Scandic Nidelven, Havnegata 1-4, Trondheim
Onsdag 6. april kl 17.30.

Dokumenter

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke