Mattilsynet

Kina åpner for import av laks fra tre utestengte fylker

Del

Kina opphevet 3. juli utestengelsen av laks fra Sør-Trøndelag, Nordland og Troms. – Dette betyr at mange flere nå kan eksportere laks til Kina. Dette er sak vi har jobbet mye med, og vi er svært glade for at utestengelsen er opphevet, sier Elisabeth Wilmann, avdelingsdirektør i Mattilsynet.

Det var i 2015 Kina utestengte laks fra Sør-Trøndelag, Nordland og Troms etter at de hadde funnet ILA i laksen derfra. ILA (Infeksiøs lakseanemi) er en fiskesykdom som rammer laks, men som er helt ufarlig for mennesker.

Kineserne er bekymret for at ILA skal smitte til kinesisk laksefisk. Derfor ble laks fra de tre fylkene utestengt, i tillegg til at kineserne krever laks som eksporteres er fri for ILA og pankreassykdom (PD).

Lang tids arbeid

Mattilsynet har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og Norges sjømatråd jobbet lenge og mye for å få opphevet utestengelsen.

- Gjennombruddet kom etter at Kina og Norge inngikk en lakseavtale i fjor, og at kineserne kom på inspeksjon til Norge nå i år etter invitasjon fra oss, sier Wilmann.

I mars var inspektører fra kinesiske matmyndigheter I Norge for å inspisere lakseslakterier og lære mer om norsk oppdrett.

– Målet vårt var at inspeksjonen skulle resultere i oppheving av utestengelsen. Det gjorde det, og det er vi veldig fornøyd med. Så er det viktig at alle aktører forstår ansvaret sitt og følger de kinesiske kravene om at kun ILA- og PD-fri laks kan eksporteres, avslutter Wilmann.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom