MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

KIMs Elias Salte Venner frikjent i MFU

Del

Produkt og plassering ble klaget inn til MFU.

MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) har behandlet en klage som gikk ut på at utformingen av emballasjen på produktet Elias Salte Venner og plassering på nederste hylle i en Menybutikk må anses som markedsføring særlig rettet mot barn. I følge MFUs retningslinjer er det anledning til å selge produkter rettet mot barn. Retningslinjene gir også rett til å plassere produkter i en butikks hylle. Klagen er derfor ikke tatt til følge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Beskrivelse
Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.