MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Kims Elias Salte Venner er frikjent av MFU

Del

Emballasje, produkt og hylleplassering ble klaget inn

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på Kims Elias Salte Venner. Klager mener at produktet Kims Elias Salte Venner er markedsføring særlig rettet til barn fordi Eliasfiguren benyttes på emballasjen. Klagen omfattet også at posen inneholdt leke-tatoveringer, at posen var fargerik, samt at produktet var plassert på nederste hylle i en butikk. Etter MFUs retningslinjer er det adgang til å rette produkter til barn, ha enhver farge på emballasje og benytte kjente figurer. Det er i følge MFUs retningslinjer også adgang til å selge produkter som omfattes av MFUs ordning fra hyller i norsk handel. MFU vurderer at tatoveringene i posen, som ikke er særlig markedsført eller benyttet i kommunikasjonssammenheng, ikke er å anse som markedsføring, men som en del av produktet.
Utvalget har dermed vurdert at klagen vedrørende utforming av produkt, emballasje og plassering av Kims Elias Salte Venner ikke er i strid med MFUs retningslinjer. Utvalget vurderer at klagen omfattes av MFUs unntaksbestemmelser. Klagen tas derfor ikke til følge. Vedtaket er enstemmig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.