MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Kelloggs Star Wars Frokostblanding frikjent av MFU.

Del

Emballasjeutforming og alminnelig hylleplassering ikke i strid med MFU

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på utforming av produktet Star Wars frokostblanding, som var til salgs på nederste hylle i en butikk. Klager mente at dette var markedsføring særlig rettet til barn. Utvalget ga ikke klager medhold i dette. MFUs retningslinjer gir rom for å utforme produkter som er rettet til barn. Det er også adgang til å plassere slike produkter i hyllene i norsk dagligvare uten restriksjoner på hvilken hylle produktet skal stå i. På denne bakgrunn er MFUs konklusjon at produktet Kelloggs Star Wars faller inn under retningslinjenes unntaksbestemmelser og vurderes dermed ikke som markedsføring særlig rettet til barn. Klagen er ikke tatt til følge og vedtaket i MFU er enstemmig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.