MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Kelloggs felt i MFU

Del

Halv pris på billetter til lekeparker er markedsføring særlig rettet til barn.

Kelloggs Coco Pops Choco er en frokostblanding med et høyt innhold av sukker og dermed omfattet av bransjens markedsføringsregulering MFU. Gjennom fremvisning av emballasjen på frokostblandingen vil man få halv pris på adgangsbilletter til en rekke lekeparker. Tilbudet er annonsert på selve pakningen. MFU behandlet en klage på denne kampanjen og fant at den var i strid med MFU’s retningslinjer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.