Katolikker anker dommen

Del

Oslo katolske bispedømme har bestemt seg for å anke dommen i saken mot staten om tilbakebetaling av offentlig tilskudd.

-         Vi har etter en grundig prosess og nøye overveielser kommet frem til at det eneste riktige er å anke dommen i tingretten. Vi mener dommen har åpenbare svakheter og kan ikke godta at den blir stående, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme (OKB).

40,5 millioner

Oslo tingrett ga 17. januar Staten og Kulturdepartementet medhold i at departementets forvaltningsvedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2014 er gyldige. Dommen fastslår at staten har krav på å få tilbakebetalt 40,5 millioner kroner i mottatt tilskudd. OKB mener at bispedømmet ikke fikk utbetalt for mye tilskudd i samme periode.

-         Vi mener det er urimelig at vi skal tilbakebetale tilskudd for katolikker som har bekreftet at de er katolikker og var det i den aktuelle tidsperioden, sier Wade.

-         Vi finner ingen begrunnelse i tingrettsdommen for at det er hjemmel i trossamfunnsloven for å kreve at katolikker som er døpt i utlandet må melde seg inn om igjen for å få rett til statstilskudd. Derfor ønsker vi å prøve denne saken for en høyere rettsinstans.

Feil metode

Hun understreker at bispedømmet tar selvkritikk på den såkalte «telefonkatalogmetoden» som ble brukt til å registrere om lag 5.000 ikke-katolikker.

-         Dette er penger vi har tilbudt oss å tilbakebetale. Men tilbakebetalingsbeløpet som departementet krever, nå med velsignelse av tingretten, er tatt helt ut av proporsjoner. Det er langt flere katolikker i landet enn vi noen gang har fått tilskudd for.

-         Våre medlemmer er hovedsakelig innvandrere, som nå får et dårligere tilbud enn de har krav på. Pengene vi har mottatt er brukt til å holde gudstjenester, tilby integreringsaktiviteter og en rekke lokale menighetstilbud i en periode hvor det strømmet på med katolikker til Norge, sier Wade. 

Hun understreker at medlemsregistreringen i dag foregår i tråd med nytt regelverk.

Ankesaken vil ventelig komme opp for lagmannsretten i 2018. Det blir advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind som skal føre saken for Oslo katolske bispedømme.

Nøkkelord

Kontakter

Hans Rossine
Epost: hans.rossine@katolsk.no
Mobil: 480 63 740

Lisa Wade
Mobil: 90 69 73 72

Om Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo

23 21 95 00http://www.katolsk.no
Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter. Oslo katolske bispedømme omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km².

Følg saker fra Oslo katolske bispedømme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo katolske bispedømme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo katolske bispedømme

Ikke medhold for bispedømmet17.1.2017 14:46Pressemelding

Oslo katolske bispedømme (OKB) fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge tingrettens dom er forvaltningsvedtakene gyldige. Retten slår dermed fast at staten har krav på å få tilbakebetalt rundt 40, 5 millioner kroner i mottatt tilskudd, i tillegg tilkjennes staten sakskostnader på 421.000 kroner. - Vi er skuffet over dommen, men tar den til etterretning og skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme. Hun påpeker at bispedømmet ikke gikk til sak mot staten for å forsvare den såkalte «telefonkatalogmetoden», som ble brukt i en periode og som bispedømmet har beklaget ved gjentatte anledninger. Siden høsten 2014 er ingen i OKB blitt registrert som medlemmer uten å ha gitt sitt samtykke. - Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden. Vår oppfatning er a

Saken mot biskop Eidsvig henlagt28.11.2016 15:51Pressemelding

Statsadvokaten besluttet i dag å henlegge saken mot biskop Bernt Eidsvig. Oslo Katolske Bispedømme har fått et forelegg på 1 million kroner. - Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade. Saken er vesentlig nedjustert i forhold til Fylkesmannens anmeldelse. Vedtaket fra statsadvokaten viser at de har tatt utgangspunkt i 5000 feilregistreringer i perioden 2011-2014. Wade er klar på at Oslo Katolske Bispedømmes medlemsregistrering i en periode ikke var god nok. - Vi mener at vi aldri har gjort noe ulovlig eller fått for mye penger. Vi har hele tiden erkjent at vi har gjort feil og hatt en uheldig praksis i deler av registreringen vår. Dette er ryddet opp i for lengst. Uavhengig av dette må vi konsentrere oss om å være kirken v

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom