Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

KAST gjør det lettere å se hvor skredutsatt skituren er

Del

NVE lanserer 78 turer i Romsdalen og Lofoten, samt et landsdekkende kart basert på metoden KAST. KAST er et godt hjelpemiddel til de som planlegger tur i vinterfjellet.

Utsnitt fra kartløsningen som viser noen av turene klassifisert i Romsdalen i kombinasjon med bratthet og modellerte utløpsområder.
Utsnitt fra kartløsningen som viser noen av turene klassifisert i Romsdalen i kombinasjon med bratthet og modellerte utløpsområder.

NVE har nå publisert en ny KAST kartserie som består av:

  • KAST klassifiserte turer, utvalgte populære turer som er manuelt klassifisert av skredeksperter og fjellførere i regi av NVE
  • AutoKAST, er kart som viser de to mest skredusatte terrengklassene utfordrende og komplekst ned til målestokk 1:100.000. I større målestokk vil terrengklassene erstattes med støttekart som viser bratthet i kombinasjon med modellerte korte og middels utløp for snøskred. Kartet er tilgjengelig for hele Norge og deler av Svalbard.

KAST (klassifisering av snøskredterreng) er en metode som har utgangspunkt i et Canadisk system som heter ATES. KAST er tilpasset norske forhold og språk, og arbeidet har vært gjort i samarbeid med lokale skredvarslere og fjellførere, Universitet i Montana og Norsk skredfaglig forening (NORSKRED).

–Vi er stolte av å lansere KAST turer for Romsdalen og Lofoten. For de klassifiserte turene ønsker vi å belyse skredutsatte områder, det inkluderer og fare for skavlbrudd, sier Martine Sagen Slåtten, som leder arbeidet med KAST klassifiseringen i NVE. Planen er at også flere populære turer rundt om i landet skal klassifiseres, fortsetter Slåtten.

KAST deler terrenget inn i fire klasser; 0 - ikke skredterreng, 1 - enkelt, 2 - utfordrende og 3 - komplekst. Ideen er at klassifiseringen kan fungere som et hjelpemiddel for å velge riktig tur basert på terrenget, sett i sammenheng med snøskredvarslet, værvarslet og gruppens ferdigheter. Men eneste 100 % trygge måten å unngå å bli tatt av skred på er å unngå alt skredterreng, både løsne- og utløps områder.

–Hovedmålet med KAST er å sette mer fokus på gode terrengvalg for unngå nye skredulykker, sier Rune Engeset i NVE og leder av Snøskredvarslingen.

Les mer om KAST her.

Kontaktpersoner

  • Martine Sagen Slåtten, telefon 996 96 869
  • Rune Engeset, telefon 990 38 868

Bilder

Utsnitt fra kartløsningen som viser noen av turene klassifisert i Romsdalen i kombinasjon med bratthet og modellerte utløpsområder.
Utsnitt fra kartløsningen som viser noen av turene klassifisert i Romsdalen i kombinasjon med bratthet og modellerte utløpsområder.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom