Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Troms fylke

Del

Faren for store kvikkleireskred er kartlagt for fire kommuner i Troms fylke: Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa kommune. Totalt 18 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner med tilhørende utløpssoner er lokalisert i de fire kommunene.

– Rapportene vil gi store forbedringer i arealplanarbeidet og gir ett godt grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred i de berørte kommunene, sier NVEs regionsjef, Knut Aune Hoseth.

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalyser, befaringer i felt og grunnundersøkelser. Kartene er produsert i digital form og inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunene og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Oversiktskartleggingen er ikke en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire påvises og at kartleggingen har hatt fokus på eksisterende bebyggelse og mulige erosjonskilder. I områder under marin grense (tidligere havnivå) vil kvikkleire generelt kunne påtreffes utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer.

Sluttrapporten for Lyngen kommune finner du her.

Sluttrapport for Storfjord kommune finner du her.

Sluttrapport for Kåfjord kommune finner du her.

Sluttrapport for Nordreisa kommune finner du her.

Kvikkleiresoner på kart for de fire kommunene finner du her (røde områder er vurdert for fare).

 

Kontaktpersoner

Knut I. A. Hoseth, regionssjef og sjefingeniør, mobil: 971 653 37

Tommy J. Granheim, senioringeniør, mobil: 995 42 767

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom