Agder Energi

Kartlegger strømnettet på Agder

Del

Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder. Mer enn 30.000 lavspentmaster og kabelskap skal befares, og samtidig kontrolleres også linjeryddingen som er utført langs de aktuelle linjene.

Lavspentnettet over hele Agder skal inspiseres.For montørene Anders Øygarden t.v. og Jan Anders Vegerstøl betyr det mange turer ut i distriktet rundt Arendal.
Lavspentnettet over hele Agder skal inspiseres.For montørene Anders Øygarden t.v. og Jan Anders Vegerstøl betyr det mange turer ut i distriktet rundt Arendal.

Befaringen av lavspentnettet vil pågå over hele Agder til utpå høsten.

Digitale verktøy 
− Vi har de senere årene hatt økende fokus på befaringer i lavspentnettet, og har tatt i bruk digitale verktøy for planlegging, navigering og rapportering. Nytt i år er at vi også fra befaringene i felt kan initiere bestillinger av korrigerende tiltak. Dette er et viktig bidrag for å effektivisere tilstandskontrollen og utføre nødvendige tiltak, forteller Jarle Stokke-Olsen, teamleder vedlikehold i Agder Energi Nett.

Råte og skader 
− Den viktigste årsaken til den omfattende kartleggingen, er å få kartlagt mulig råte og skader på stolpene. Mange av stolpene står nær hus og bygninger, og vi ønsker ikke at disse skal representere noen fare for folk som bor i nærheten eller montører som skal jobbe i stolpene, sier Stokke-Olsen

Han legger til at all informasjon som montørene registrerer under tilstandskontrollen nå digitaliseres i et nytt vedlikeholdssystem.

Kontroll med rydding 
Det er ikke bare stolper og kabelskap som montørene kontrollerer. Trær som står nær lavspentnettet er også utfordrende dersom det skulle bli mye snø. Derfor føres det også kontroll med gjennomført linjerydding langs de aktuelle linjene.

For Agder Energi Nett er det viktig å ha et best mulig bilde av situasjonen ute i lavspentnettet, og derfor kartlegger også montørene trær som kan representere en risiko. Dersom en finner trær som representerer en risiko, er det dialog med grunneiere rundt fjerning av disse. 

Forberedt på besøk
− Mange steder står lavspentstolpene langt inne i private hager, og der må vi også foreta befaring. Våre montører har med seg identifikasjon, og mange må være forberedt på besøk ut over sommeren og høsten. Montørene informerer grunneierne om hvorfor vi er der, og kartleggingen er til kundenes beste, avslutter Stokke-Olsen. 

Bilder

Lavspentnettet over hele Agder skal inspiseres.For montørene Anders Øygarden t.v. og Jan Anders Vegerstøl betyr det mange turer ut i distriktet rundt Arendal.
Lavspentnettet over hele Agder skal inspiseres.For montørene Anders Øygarden t.v. og Jan Anders Vegerstøl betyr det mange turer ut i distriktet rundt Arendal.
Last ned bilde
Mange steder må montørene inn i private hager hvor det står lavspentstolper.  Montørene informerer om hvorfor de kommer, og de har identifikasjonskort med seg.
Mange steder må montørene inn i private hager hvor det står lavspentstolper. Montørene informerer om hvorfor de kommer, og de har identifikasjonskort med seg.
Last ned bilde
Montørene registrerer tilstanden i strømnettet og legger inn bestillinger på nødvendige tiltak.
Montørene registrerer tilstanden i strømnettet og legger inn bestillinger på nødvendige tiltak.
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

38 60 70 00http://www.ae.no

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg saker fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom