DNV GL

Kan vi være trygg på maten vi kjøper?

Del

Enhver forbruker ønsker å føle seg sikker på at maten vi kjøper er trygg og at den holder riktig kvalitet. Men er det alltid slik? Digitale teknologier kan i stigende grad spille en rolle her.

Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.
Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.

Generelt ønsker forbrukere mer informasjon om maten de kjøper, samtidig som næringsmiddelprodusentene strever med å kommunisere alt de gjør for å sikre trygg mat og bærekraftig matproduksjon. Noen ganger er det en avstand mellom produsentenes klare målsetting om full åpenhet og dermed fullt innsyn og tillit til produkt og produksjon - og forbrukernes spørsmål rundt maten de kjøper.

 

Dessverre blir en av ti personer på verdensbasis syk etter å ha spist dårlig mat årlig. I vår stadig mer globaliserte verden - hvor veien fra der maten produseres til der den til slutt konsumeres kan være lang – er det en utfordring å ivareta mattryggheten.

DNV GL har sammen med GFSI (Global Food Safety Initiative) gjennomført en omfattende, internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet. Mer enn 1.600 næringsmiddel-produsenter deltok og har gitt sine svar.

Ifølge undersøkelsen ser et klart flertall (nesten 80%) av de spurte, sertifisering som et svært viktig verktøy for å kunne ivareta og bekrefte trygg mat. Mer enn halvparten ser også sertifisering som et nødvendig middel til å forbedre tryggheten kundene skal kunne føle.

«I en industri der hele verdikjeden - fra gård eller fiskefelt til middagsbord – må være åpen og tillitsskapende, viser undersøkelsen at sertifisering er nøkkelen til å oppnå forbedringer på tvers av næringslivets egne programmer,» sier Ingunn Midttun Godal som er DNV GLs globale direktør for forretningsutvikling innen forretningsområdet Business Assurance. «Den overordnede målsettingen er trygg mat. Ett av de aller viktigste virkemidlene er å etablere gode systemer og kontrollere at systemene blir fulgt – nemlig sertifisering.»

 Og verktøyene og virkemidlene for å sikre trygg mat er i markant utvikling. Ett av disse er bruk av nye digitale teknologier. DNV GL tok allerede i 2017 i bruk blockchain teknologi for å sikre tillit og å gjøre det lettere for alle å verifisere gyldigheten av sertifikater. Videre utvikling for bredere bruk av blockchain teknologi pågår for fullt. En vesentlig målsetting er å oppnå full åpenhet og innsyn til matvaren forbrukeren kjøper. 

Men noe gjenstår fortsatt. I følge den nevnte undersøkelsen bruker nå en av ti blant matvareprodusentene digitale teknologier for å ivareta mattrygghet. Ser vi tre år fram i tid, forventer fire av ti å bruke digitale teknologier for å sikre trygg mat. Bedriftene ser dermed et stort potensiale i å bruke ulike digitale teknologier som et viktig verktøy for å sikre trygg mat. 

«Det er både gledelig og tillitsvekkende at alle deltakerne i undersøkelsen fremhever trygg mat som kjernen i deres virksomhet i hele verdikjeden. Forbrukernes helse og deres behov rangeres aller høyest blant driverne for å sikre trygg mat» avslutter Godal.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.
Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.
Last ned bilde
Ingunn Midttun Godal.
Ingunn Midttun Godal.
Last ned bilde

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no

DNV GL

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. 

DNV GL leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er DNV GL også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer. 

Med høyt utdannede ansatte i 100 land, bistår DNV GL sine kunder med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

GFSI – Global Food Safety Initiative

GFSI er en global sammenslutning av viktige aktører i næringsmiddelindustrien. Dets mål er å samarbeide for kontinuerlig forbedring av styringssystemer for å oppnå økt mattrygghet. GFSIs visjon er trygg mat til alle forbrukere.

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi11.9.2018 00:01:00 CESTPressemelding

Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi. Dette er de gode nyhetene i DNV GLs Energy Transition Outlook 2018. De dårlige er at dette ikke er godt nok i forhold til et klimaperspektiv. Paris-avtalens to-graders mål vil ikke bli nådd.

Presseinvitasjon: Paris-avtalens 2-graders mål blir ikke nådd - selv om energibehovet kommer til å falle fra midten av 2030 tallet10.9.2018 13:35:49 CESTPresseinvitasjon

DNV GL (tidligere Veritas) har ekspertise innen så vel fornybar energi som olje og gass. Med bakgrunn fra de fleste deler av energimarkedene, og i kraft av selskapets uavhengige rolle, søker vi å gi våre beste vurderinger av den samlede energiutviklingen. Rapporten «Energy Transition Outlook 2018» gir en prognose for energi behov og energi forbruk frem til 2050.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom