Unio

Kan bli streik i museer, skoler, høgskoler og sykehus

Del

Torsdag 17. november klokken 10.00 starter meklingen mellom Virke og Unio, Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). Dersom partene ikke finner en løsning innen meklingsfristen fredag 18. november klokken 24.00, kan det bli streik i flere virksomheter med medlemskap i Virke.

I første omgang er det meldt plassfratredelse for medlemmer i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund.

Dersom partene ikke kommer til enighet, vil det føre til streik i museer, skoler, høgskoler og sykehus. Totalt har Unio-forbundene varslet uttak av 276 medlemmer fra mandag 21. november.

Et helt sentralt tema i meklingen er pensjon, og adgangen til endring av tjenestepensjon og AFP og medbestemmelse hvis slik endring skulle bli aktuell. I Virke HUK-området har det vært tariffestet offentlig lik pensjonsordning med AFP.

Forhandlingsbruddet kom av uenighet mellom partene om alle arbeidsgivere i Virke fritt skal kunne velge mellom den gjeldende, avtalefestede offentlig tjenestepensjon med tilhørende AFP i offentlig tjhenestepensjon, og en ny alternativ tjenestepensjon med privat AFP.

HUK-området omfatter i hovedsak ikke-kommersielle virksomheter, fordelt på syv overenskomster tilpasset de ulike virksomheters tjenester

Første uttak fordelt på forbund:

Forskerforbundet 87
Norsk Ergoterapeutforbund 9
Norsk Fysioterapeutforbund 10
Norsk Radiografforbund 7
Norsk Sykepleierforbund 60
Utdanningsforbundet 103

Kontakter

Dokumenter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom