Mattilsynet

Kampen mot skrantesjuke fortsetter i 2019 – skal teste 30.000 dyr

Del

Kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke fortsetter med uforminsket styrke. I år skal Mattilsynet sammen med Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet teste over 30.000 hjortedyr. Det er viktig å få kunnskap om den smittsomme sykdommen har spredd seg fra Nordfjella sone 1. Selv om det ikke er funnet dyr med klassisk skrantesjuke andre steder, betyr ikke det at områdene er friskmeldt.

-Da vi fant skrantesjuke i 2016, var det et sjokk for alle. Siden det første funnet i mars for tre år siden, har vi ikke funnet noen dyr med den smitsomme varianten av sykodmmenutenfor Nordfjella. Det er betryggende, men vi må fremdeles teste mye for å kunne si med sikkerhet at sykdommen er bekjempet i Norge, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Vi planlegger derfor å ta over 30.000 prøver av hjortedyr over hele landet i år.

-På mange måter er dette en ny tidsregning i forvaltningen av vilt i Norge. Vi kan snakke om villrein og hjortedyr før og etter skrantesjuke. Det er utrolig viktig at kommuner, villreinnemder, grunneiere og andre berørte grupper forstår nødvendigheten av å hindre denne sykdommen i å spre seg. Jegerne har gjort en uvurderlig innsats så langt, og det er avgjørende at de bidrar i de kommende årene også.

-Dette er en av de mest alvorlige dyresykdommene som finnes, og dersom vi ikke lykkes med å stanse den vil det være en naturkatastrofe, sier Baalsrud.

Flere tiltak er viktig

Samtidig med kartleggingen, som gir økt kunnskap, er det andre tiltak som også er viktige hvis skrantesjuke skal bekjempes. Mattilsynet har foreslått nye regler for Nordfjella slik at det skal bli mindre sannsynlig at smittestoffer spres innen eller ut av området. Forslaget er til politisk klarering i Landbruks- og matdepartementet nå. Vi foreslår også å oppheve smittesonen med restriksjoner rundt Selbu siden skrantesjuketilfellene på elg er en annen og mindre smittsom variant.

Det er også viktig at bestandene av hjortevilt i randsonen rundt Nordfjella blir redusert kraftig. Slik blir sannsynligheten mindre for at smitten sprer seg fra Nordfjella til disse dyrene eller videre dersom det det finnes uoppdagete smittede dyr i disse sonene.

Bilder

Last ned bilde
Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom