Kampanje skal få unge ut i jobb

Del

Gi en sjanse! En ny kampanje ber arbeidsgivere om å gi jobb til 24 300 unge med nedsatt arbeidsevne. Oppfordringen kommer fra Norges åtte største arbeidslivsorganisasjoner.

Et samlet norsk arbeidsliv står sammen om en kampanje som skal få unge i arbeid. LO, NHO, YS, KS, Spekter,Virke, Unio og Akademikerne med støtte fra NAV og Arbeids- og sosialdepartementet er avsendere av kampanjen.
Et samlet norsk arbeidsliv står sammen om en kampanje som skal få unge i arbeid. LO, NHO, YS, KS, Spekter,Virke, Unio og Akademikerne med støtte fra NAV og Arbeids- og sosialdepartementet er avsendere av kampanjen.

LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne og Virke står bak kampanjen som støttes av NAV og Arbeids- og sosialdepartementet.

Unge trenger hjelp

24 300 unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne står klare til å jobbe, men de trenger hjelp til å komme i gang. De har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller andre utfordringer. Det er disse kampanjen vil få ut i jobb.

Tiltak gjør det lettere for arbeidsgiverne

Unge som går lenge arbeidsledige på grunn av sykdom eller andre hindringer er spesielt utsatt for å falle helt utenfor arbeidslivet. De risikerer å miste troen på seg selv og evnen til å fungere godt i arbeidslivet. Jo lengere de går ledige, jo vanskeligere blir det å komme inn i jobb. Den sosiale og samfunnsøkonomiske kostnaden ved at unge forblir ledige er enorm. Derfor tilbyr myndighetene tiltak som gjør det enklere og tryggere for arbeidsgiver å åpne dørene. NAV lager i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker en plan for å sikre at den unge får nødvendig oppfølging, slik at han eller hun kan gjøre en god jobb. Mentorordning, lønnstilskudd og tilrettelegging på arbeidsplassen er noen av tiltakene som er tilgjengelige gjennom NAV-systemet. Kampanjen oppfordrer arbeidsgivere til å ta i bruk slike tiltak. Organisasjonene vil at flere arbeidsgivere skal bli oppmerksomme på tiltakene og gi unge en sjanse. 

Arbeidsgivere har god erfaring

Flere offentlige og private arbeidsgivere har god erfaring med å ansette unge som har slitt med å komme ut i jobb. Arbeidsgivere rapporterer at de har fått lojale og dedikerte medarbeidere. På www.giensjanse.no kan arbeidsgivere melde sin interesse hvis de vil vite mer om tilbud fra myndighetene og hvis de vil gi noen en sjanse. På nettsiden finnes også mer informasjon om kampanjen, om tilbudene fra NAV og om bistand fra organisasjonene i arbeidslivet.

I forbindelse med kampanjen står organisasjonene til tjeneste for journalister som ønsker å intervjue eventuelle lokale bedrifter som har erfaring med tiltakene.

Oppfordringer fra lederne i organisasjonene som står bak kampanjen:

«Den norske velferden bæres ikke av oljepenger på bok, men av at alle deltar mest mulig i arbeidslivet.» Anne-Kari Bratten, leder i Spekter

«Kommunesektoren trenger arbeidskraft. Mange unge trenger jobb. Benytt muligheten til å gi unge en sjanse i din kommune!» Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

"Arbeidsgivere som gir en sjanse til en ungdom som står utenfor arbeidslivet kan få en dyktig medarbeider med et helt unikt perspektiv." Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke

 "I LO ønsker vi et inkluderende arbeidsliv. Jeg oppfordrer våre medlemmer til å være gode kolleger og ta vel i mot unge som får en sjanse." Gerd Kristiansen, LO-leder.

 "Vi må tenke på hva de unge som står utenfor arbeidslivet kan, og ikke på hva de ikke kan. Alle må få en sjanse." YS-leder Jorun Berland

  ”For å lykkes må den ansatte utføre reelle arbeidsoppgaver. Samtidig må den som skal ansettes ha relevant kompetanse som arbeidsgiver trenger. Klarer vi å bygge bro mellom disse, er sjansen for å lykkes stor.” Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

 «Den første jobben er den viktigste! Jeg utfordrer ledere og tillitsvalgte på arbeidsplassene til å vise raushet og åpenhet, og gi unge en sjanse».Knut Aarbakke, leder av Akademikerne

 ”Ungdom er våre utsendingar inn i framtida. Ta godt imot dei. Vi treng dei på arbeidsplassane.” Unio-leiar Anders Folkestad

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Se filmen her.
Videokanal

Nøkkelord

Bilder

Et samlet norsk arbeidsliv står sammen om en kampanje som skal få unge i arbeid. LO, NHO, YS, KS, Spekter,Virke, Unio og Akademikerne med støtte fra NAV og Arbeids- og sosialdepartementet er avsendere av kampanjen.
Et samlet norsk arbeidsliv står sammen om en kampanje som skal få unge i arbeid. LO, NHO, YS, KS, Spekter,Virke, Unio og Akademikerne med støtte fra NAV og Arbeids- og sosialdepartementet er avsendere av kampanjen.
Last ned bilde

Lenker

Om Idébanken

Idébanken
Idébanken
Økernveien 94
0579 Oslo

http://www.idebanken.org
Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Vi deler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering.

Følg saker fra Idébanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Idébanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.