Parat

Justiskomiteen stanser nedleggelser av tingretter

Del

Regjeringspartiene, sammen med KrF og Venstre, gir nå beskjed til Domstoladministrasjonen om stopp i nedleggelser og sammenslåinger av tingretter. Nestleder i Parat, Vegard Einan, er glad for at de tillitsvalgte nå har blitt hørt og takker justiskomiteen for avgjørelsen som er tatt.

Det er parlamentariske leder i Frp, Harald Tom Nesvik, som i et intervju med Sunnmørsposten opplyser om at vedtaket i justiskomiteen formelt vil komme på plass i forbindelse med at komiteen avslutter arbeidet med budsjettet fredag.

Einan sier det er viktig med en prinsipiell tilnærming til strukturendringer i offentlig sektor.

– Domstolene og rettsstaten er avhengig av at befolkningen har tiltro til at prosesser og beslutninger også internt i domstolene er gode og velbegrunnet, sier han.

Einan sier Parat har jobbet tett opp mot stortings- og lokalpolitikere for å få prosessen inn på riktig spor.

– Vi har tidvis stått alene i denne saken, men har hele tiden ment at det har vært kritikkverdig å gjennomføre dramatiske endringer i domstolene uten å se landet under ett og i sammenheng med andre reformer og endringer, sier han.

Sammen med de tillitsvalgte i domstolene mener Einan prosessene i domstolene har vært dårlig begrunnet og manglet nødvendige konsekvensutredninger.

– Selv om prosessen nå er stanset må vi regne med at den blir tatt opp igjen, men da med en mye bredere involvering fra de som blir berørt. En slik utredning må baseres på forankring hos ansatte, lokale myndigheter, næringsliv og ikke minst politikere. Det er nå naturlig at vi tar et initiativ for å samarbeide med domstoladministrasjonen om fremtidens domstoler, slik at hele domstolsystemet kan moderniseres og tilpasses en ny tid, sier Einan.

Kontakter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom