Jubler for OL-utredning

Del

Idrettstinget har gått inn for at Norge skal utrede muligheten for å kunne søke PL/OL.

– Dette er fullt gjennomslag for oss! Nå har vi fått tilslutning til å fortsette arbeidet med å se på muligheten for å arrangere PL/OL i Norge i fremtiden. Det er helt klart at denne utredningen forutsetter at et PL/OL på norsk jord skal være helt annerledes enn det vi har sett de siste årene, sier Helge Johnsen, leder i Hordaland Idrettskrets.

Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark Idrettskrets gikk i vinter sammen for å fremme et initiativ om nettopp et annerledes PL/OL. Et PL/OL som er nøkternt, folkelig, nedskalert og som er økonomisk og bærekraftig forsvarlig.

En sentral støttespiller til initiativtakerne har vært Idrettens Olympiade AS som i flere år har jobbet for at Vestlandet skal være en del av PL/OL i Norge.

– For alle som drømmer om et nytt PL/OL på norsk jord er dette en merkedag. I tre år har vi jobbet for støtte til å se på muligheten for et annerledes PL/OL. Vi har alltid trukket frem at vi vil ha ”eit annleis PL/OL” fordi det er uakseptabelt å fortsette med den type PL/OL som vi har sett i flere år. Vi ser gigantiske leker med uvettig pengebruk og dyre anlegg som ligger brakk etter at idrettsfesten er over. Det er bra at Norge tar ansvar for å utdrede muligheten for et PL/OL som kan komme på rett sppr. Dette er en stor seier for oss, og svært positivt at et så stort flertall ønsker å utrede denne muligheten, sier Even Hegbom, en av drivkraftene i Idrettens Olympiade.

Initiativtakerne er samstemt at når det kommer til «eit annleis PL/OL» er selve arrangementets verdigrunnlag, og at eventuelle paralympiske og olympiske vinterleker i Norge skal være basert på godt styresett, likestilling, likeverd og demokrati.

Idrettstinget vil oppnevne prosjektgruppe
Under Idrettstinget på Lillehammer ga delegatene støtte til en intensjon om å utrede muligheten for et slikt arrangement i fremtiden. Etter at Idrettstinget stemte gjennom vedtaket skal det nå opprettes en bred og komplementerende gruppe som skal hente inn fakta på hva som skal til for at Norge skal kunne arrangere et nøkternt og annerledes PL/OL.

De fire idrettskretsene har vært tydelige på at en eventuell OL-søknad skal være nøkternt, folkelig og bærekraftig. Inititivtakerne ønsker å ta hele landet i bruk, og understreker at et eventuelt arrangement skal komme hele Idretts-Norge til gode.

– Det er helt klart at om vi skal arrangere OL, så skal det være på folkets og idrettens premisser. Bare da vil politikerne støtte et fremtidig PL/OL i Norge, sier Johnsen.

Nasjonalt og regionalt forankret
Johnsen poengterer at det også handler om at lokalpolitikere, lokalt nærings- ogkulturliv føler at de får delta tidlig i prosessen, slik at et eventuelt nytt PL/OL er både lokalt og nasjonalt forankret.

–Vi ønsker å gjøre det vi kan for å invitere lokalt næringsliv,og politikere inn i prosessen så tidlig som mulig. Et eventuelt PL/OL berører alle i Norge, og alle fortjener å bli hørt. Vi ser derfor frem til å ta imot alle innspill på hvordan man kan stake ut en best mulig kurs, sier han

Spørsmål kan rettes til kontaktpersoner i Idrettens Olympiade AS:

 

Even Hegbom

Tlf: 90579222

Torgils Bryn

Tlf: 95172600

Epost: post@idrettens-olympiade.no

Nettside: www.idrettens-olympiade.no

Om Hordaland idrettskrets

Hordaland idrettskrets
Brann Stadion
5063

http://Bergen

Følg saker fra Hordaland idrettskrets

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Hordaland idrettskrets på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Hordaland idrettskrets

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom