Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Jordskred i Leksvik, status torsdag kl.16.00

Del

NVE har gitt råd til politiet om å opprettholde evakueringen inntil videre.

- Arbeidet med å hente inn data og analysere disse fortsetter med full styrke for å kunne konkludere om faren for videre skredutvikling , sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid.

Den utvidete skanningen av sjøbunnen er i dag gjennomført og vi har fått data fra Kartverket for situasjonen før skredet gikk. Sammen vil dette gi et bilde av omfanget av skredet.

Grunnboringer ble startet opp i morges og vi har foreløpig fått data fra to borhull.

- Vi får ikke gjort en samlet konklusjon før boring og analyser er ferdig. I tillegg til grunnundersøkelsene på land, starter vi nå også undersøkelser i sjøbunnen, sier Øvrelid. 

NVE har gitt råd til politiet om å opprettholde evakueringen inntil videre. Vi vil komme med oppdatert informasjon lørdag kl 14.

Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.

- Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.

Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.

Kontaktpersoner: 

Regionsjef Kari Øvrelid: 954 64 960

NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom