Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Jordskred i Leksvik, status lørdag kl 14.00

Del

NVE har gitt råd til politiet om at evakueringen ved Kroa og østover hele Kroveien kan oppheves. Det grunnbores fortsatt i området øst for Hjelopen og vi råder politiet til å fortsette evakueringen i dette området inntil stabiliteten for Hjelopveien er vurdert som trygg.

Boringene mellom sjøen og bebyggelsen ved Kroa og Kroaveien viser stabile grunnmasser uten innslag av kvikkleire. NVE fastslår dermed at bebyggelsen står på sikker grunn med tanke på skredfare fra sjøen. 

I går ble det foretatt en ny skanning av sjøbunnen i skredgropa, som viser at det ikke er registert nye bevegelser i kantene på skredet. Det er nå gått tre døgn siden skredet ble utløst uten at skredgropa har økt i omfang.  Sannsynligheten for utvidelse av skredgropa er derfor betraktelig redusert. For å øke forståelsen for hvordan skredet har utviklet seg ønsker NVE å foreta flere grunnboringer fra båt utover i neste uke.  Bebyggelsen vil ikke være truet av en eventuell utvidelse av skredkantene.  Det må forventes noe nedfall av masse fra skredkantene i tiden fremover så det anbefales fortsatt å holde avstand til disse.

Ut fra analyser av bunnkart før og etter skredet har NVE grovt anslått skredets volum til å være 300 - 400 000 m3.  Skredet har løsnet en flate på 60 - 70 000 m2, tilsvarende arealet av ca. 10 fotballbaner.  Estimatene er noe usikre.

Bunnkartleggingen viser at skredet består av flere lokale skredgroper langs strandsonen.  Vurderingene per i dag tyder på at det er sammenheng mellom disse skredgropene.  Vedlagt pressemeldingen følger et kart som viser en grov tolkning av skredkantene.

Så snart alle grunnboringene er foretatt og kartleggingen av sjøbunnen er oppdatert vil NVE komme med sine vurderinger om skredfaren mot Hjelopveien og gi politiet råd om evakueringssituasjonen øst for Hjelopen.

Kontaktpersoner:

Regionsjef Kari Øvrelid: 954 64 960

Sjefingeniør Mads Johnsen: 48298280

NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667

Dokumenter

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2018 – store variasjoner i lavlandet21.12.2018 12:00Pressemelding

Vi er inne i en kald periode med islegging i lavlandet i hele landet. Mange vann er islagte med klar stålis langs kysten fra Rogaland til Finnmark, men det er stor variasjon i tykkelsen. Fra julaften slår det om til mildere vær med plussgrader fra Agder til Troms i lavlandet, som sammen med regn vil svekke lavlandsisen. Østlandet og Finnmark får stort sett kuldegrader, men på Østlandet skaper snø på tynn is usikkerhet. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips. Å ferdes på blank stålis er en stor naturopplevelse, men innebærer også farer om man ikke bruker fornuften og sikrer seg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom