OsloMet

Jordmorutdanningen ved OsloMet fyller 200 år

Del

Jordmoryrket var den første yrkesutdanningen i Norge som ble tilgjengelig for kvinner.

Jordmorutdanningen ved OsloMet fyller 200 år.
Jordmorutdanningen ved OsloMet fyller 200 år.

2. februar er det 200 år siden den første norske jordmorskolen ble startet i Norge, ved fødselsstiftelsen i Kristiania. 

Utdanningen var regulert ved lov og forbød andre enn jordmødre å yte fødselshjelp. Jordmorvesenet ble formelt opprettet ved reglement av 21.november 1810 for «Gjordmodervæsenets Indførelse og bestyrelse for begge Riger, Kjøbenhavn undtagen».

Siden 2004 har jordmorutdanningen vært en del av OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), og tilbys nå på masternivå.

Forløper for velferdsstaten

- Jordmorvæsenet sikret fødselshjelp til alle kvinner uavhengig av inntekt. Dette var en viktig forløper for veldfersstaten, sier Tine Schauer Eri, førsteamanuensis og studieleder ved jordmorutdanningen ved OsloMet.

I dag er utdanningen selvsagt ikke lenger forbeholdt kvinner, men få menn søker seg til yrket.

Barnedødelighet, familievold og globale forskjeller

Jordmoryrket har bestandig vært tett knyttet til viktige forhold knyttet til kvinners og barns helse. Ikke minst har jordmødrene bidratt til å redusere barne- og barseldødeligheten.

I dag er aktuelle problemstillinger blant annet hva som er en normal fødsel, kortere liggetid på sykehus for fødende og hvordan fødselsomsorgen kan fange opp familievold.

830 kvinner dør hver dag

Tine Schauer Er fremhever at det fremdeles er mange utfordringer og store forskjeller i fødselsomsorgen globalt.

- Mer enn 830 kvinner dør hver dag i forbindelse med svangerskap og fødsel i fattige land, og de fleste kunne vært unngått, sier Eri.

Hun fremhever at et av de store globale paradoksene i dag er at i lavinntektsland kjennetegnes fødselsomsorgen av «too little – too late», altså for lite og dårlig fødselsomsorg som kommer for sent.

I høyinntektsland, derimot, er fødselsomsorgen kjennetegnet av «too much – too soon», som betyr overforbruk av unødvendige inngrep som fører til skade og økte kostnader.

Markering i Oslo rådhus

Jubileet blir markert med en faglig konferanse ved OsloMet og en mottakelse i Oslo rådhus.

- Med sitt sterke fagmiljø representerer jordmorutdanningen ved OsloMet en svært viktig del av det norske helsevesenet. Jeg er stolt av at universitetet vårt årlig utdanner over 100 jordmødre som med sitt yrkesliv vil gjøre en forskjell for så mange barn, mødre og fedre, sier rektor Curt Rice.

- Det gleder meg å være en del av feiringen, og jeg gratulerer utdanningen så mye med jubileet, sier Rice.

Nøkkelord

Bilder

Jordmorutdanningen ved OsloMet fyller 200 år.
Jordmorutdanningen ved OsloMet fyller 200 år.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom