Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksforhandlingene 2018: Jordbrukets krav

Del

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten med en inntekstramme på litt over 1,8 milliarder kroner. – Et svært krevende utgangspunkt for årets forhandlinger, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell. Han peker først og fremst på utfordringene i markedet og på den betydelige kostnadsveksten.

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, mottok i dag kravdokumentet fra Lars Petter Bartnes, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, og leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Merete Furuberg. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, mottok i dag kravdokumentet fra Lars Petter Bartnes, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, og leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Merete Furuberg. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Forsell understreker at Jordbrukets krav, i betydelig grad, er et krav om å øke overføringene over statsbudsjettet. Nye statlige bevilgninger på 1462 millioner kroner tilsvarer om lag 40.000 kroner mer per årsverk i jordbruket.

– Bønder er ikke lønnstakere. De er private næringsdrivende og hoveddelen av inntektene må komme fra markedet ved salg av matvarer og andre produkter, sier han.

– På flere viktige områder er det overproduksjon og prisfall i markedet. Det betyr at jordbruket ikke klarer å ta ut økte inntekter i markedet. Jordbruket erkjenner denne utfordringen selv og foreslår i liten grad prisøkninger. Jeg mener en bedre balanse i markedet utgjør et vesentlig større potensiale enn det jordbruket selv legger til grunn i sitt krav, sier Forsell.  

Han mener jordbruket ser ut til å prioritere minst de grupper av produsenter som er sterkest rammet av prisfall og økende kostnadsvekst, og som samtidig i størst grad lever av inntekter fra jordbruket.

– Det kan fremstå som et paradoks, sier Leif Forsell. 

Staten skal etter planen legge fram sitt tilbud fredag den 4. mai. Forhandlingene skal være avsluttet tirsdag 15. mai. 

Bilder

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, mottok i dag kravdokumentet fra Lars Petter Bartnes, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, og leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Merete Furuberg. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, mottok i dag kravdokumentet fra Lars Petter Bartnes, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, og leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Merete Furuberg. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom