Jernbaneverket

Jernbaneverket og Skatteetaten inngår viktig samarbeidsavtale

Del

Forsterket innsats mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet - Jernbaneverket og Skatteetaten undertegnet i dag avtale om felles innsats mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Formålet er å utveksle opplysninger som bidrar til at Jernbaneverket benytter seriøse leverandører og underleverandører, som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatteetaten og assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås i Jernbaneverket undertegner samarbeidsavtale. Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket
Regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatteetaten og assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås i Jernbaneverket undertegner samarbeidsavtale. Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket

- Vi ønsker å gå foran i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Fra før har vi minstekrav om lønns- og arbeidsvilkår hos våre entreprenører. Avtalen vil gi oss mer informasjon, noe som styrker arbeidet vårt mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet i hele kontraktskjeden, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

I kontraktene skal det nå framgå at leverandører og underleverandører som får oppdrag for Jernbaneverket, må gi Jernbaneverket fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten. I det ligger det blant annet at de kan få opplysninger om leverandørene er registrert i de riktige registrene, og om de har overholdt sine forpliktelser for norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Denne fullmakten skal undertegnes før kontrakt tilbys.

-Vi er veldig fornøyd med at Jernbaneverket gjennom denne avtalen tar et stort ansvar i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier direktør for regionavdelingen i Skatteetaten, Øivind Strømme. Jernbaneverket er en stor innkjøper som driver over store deler av landet. Hvis vi klarer å gi dem et bedre beslutningsgrunnlag når de tar inn nye leverandører, så vil det utgjøre en stor forskjell. Dette bidrar til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene.

Fakta om avtalen som ble signert 21.09.16

- Leverandører som vil inngå kontrakt med Jernbaneverket må signere et fullmaktsskjema som gir Jernbaneverket tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden

- Jernbaneverket sender kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

Oppdages avvik blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og leverandøren blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Jernbaneverket.

Samarbeidsavtalen skal gjelde for kontrakter Jernbaneverket har over hele landet.

Fra 1. januar 2017 vil avtalen gjelde for Bane NOR SF.

-------

Kontakt: Jernbaneverkets kommunikasjonsstab: Svein Horrisland, tlf 916 55 155

Kontakt Kommunikasjonstab Skatt Øst: Karoline D. Mirkovic, tlf 95235829

Kontakter

Bilder

Regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatteetaten og assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås i Jernbaneverket undertegner samarbeidsavtale. Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket
Regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatteetaten og assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås i Jernbaneverket undertegner samarbeidsavtale. Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket
Last ned bilde

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Stortorvet 7
0101 Oslo

05280http://www.jernbaneverket.no
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Følg saker fra Jernbaneverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbaneverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbaneverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom