Jernbaneverket

Jernbaneverket anbefaler Skoppum Vest forbi Horten

Del

I kveld presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker (Horten). Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker forbi Horten. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket
Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker forbi Horten. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

I henhold til fastsatt planprogram er det utredet tre korridorer for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker:

Alternativ 1 (Bakkenteigen med en variant via Nykirke tettsted) og alternativ 2 (Skoppum øst) liggende på viadukt på vestsiden av Borreskåla. Alternativ 3 (Skoppum vest) går gjennom skogsområdene i vest, delvis i tunnel.

- Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Åpent informasjonsmøte
18. februar inviterer Jernbaneverket til åpent møte. Her vil vi presentere konsekvensutredningen, forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker og orientere om Jernbaneverkets anbefaling av korridor.

Når: Torsdag 18. februar 2016, kl. 18.00 – 21.00.

Hvor: Møtet avholdes på Bakkenteigen, Campus Vestfold

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.  


Veien videre
De tre kommunene Horten, Re og Tønsberg skal behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene. Planmaterialet vil være tilgjengelig her på Jernbaneverkets nettsider: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Nykirke--Barkaker/  
Vi oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i utredningene.

Endelig vedtak i kommunene forventes i oktober 2016. I henhold til Nasjonal Transportplan (NTP), planlegges det at dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker skal stå ferdig til 2024 med planlagt byggestart i 2019.

Fakta
Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden vil bli betydelig redusert mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden. En moderne jernbane gir kort reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet.

For mer informasjon kontakt undertegnede.

Ingunn Monstad
Kommunikasjonssjef

Jernbaneverket
InterCity-prosjektet

Telefon: 97 61 21 00
E-post: ingunn.monstad@jbv.no

Bilder

Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker forbi Horten. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket
Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker forbi Horten. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket
Last ned bilde

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Stortorvet 7
0101 Oslo

05280http://www.jernbaneverket.no
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Følg saker fra Jernbaneverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbaneverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbaneverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom