Bane NOR

Jernbanedriften konkurranseutsettes i ti områder

Del

Mer jernbane for pengene er målet når Bane NOR deler jernbanenettet opp i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. Sørlandsbanen er først ut med prekvalifisering 1. juli 2021. Alle områdene skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027.

Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)

Jernbanereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015, forutsetter at Bane NOR konkurranseutsetter drift og vedlikehold så snart forholdene ligger til rette for det. Som en del av forberedelsene til konkurranseutsetting har Bane NOR besluttet å inndele drift og vedlikehold av jernbanenettet i ti kontraktsområder.

– For Bane NOR har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar våre behov, samtidig som vi tar hensyn til innspillene fra leverandørene. Vi har blant annet vurdert områdenes kompleksitet, antall tog som kjører på strekningene, tidspunkt for innføring av signalsystemet ERTMS på de ulike banene, geografisk spredning av kontraktene, samt datakvaliteten på infrastrukturen, sier Gorm Frimannslund, som er konsernsjef i Bane NOR.

Sørlandsbanen først ut
Etter en helhetsvurdering har Bane NOR kommet frem til at Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger blir det første området som konkurranseutsettes. Strekningen har en kombinasjon av gammel enkeltsporet jernbane, moderne dobbeltspor, nyere godsterminaler, prosjekter, samt Arendalsbanen.

– Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022. Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med planlagt kontraktsignering 1. januar 2023. Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027, sier Frimannslund.

Fem års kontrakter
Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på ytterligere to år.

– De to første årene vil det blir lagt ut ett kontraktsområde årlig. Deretter vil det bli utlyst to kontrakter årlig slik at det blir en jevn rullering av kontraktsområdene. Bane NOR vil fortsatt ha full kontroll over infrastrukturen selv om det blir flere leverandører som utfører drift og vedlikehold, sier Frimannslund.

– Jernbanen er et sammensatt system hvor alle deler må fungere godt sammen for at vi skal kunne levere en sikker og punktlig trafikkavvikling. Oslo som er det mest komplekse kontraktsområdet, legges ut til slutt, sier Frimannslund.

Konkurranse om drift og vedlikehold
Spordrift AS, som er et heleid aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold i Bane NOR, skal være etablert 1. juli 2019. Fra denne datoen overtar selskapet drifts og vedlikeholdsoppgavene for alle kontraktsområdene frem til de konkurranseutsettes.

Kontakter

Konsernsjef Gorm Frimannslund.
Henvendelser via Bane NORs medievakt: 916 56 565.

Bilder

Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)
Last ned bilde
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. (Foto: Tonje Walde)
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. (Foto: Tonje Walde)
Last ned bilde
Plan for konkurranseutsetting: Alle ti kontraktsområder skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022.
Plan for konkurranseutsetting: Alle ti kontraktsområder skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022.
Last ned bilde
Ti kontraktsområder: Jernbanen deles i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. For Bane NOR har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar Bane NORs behov, samtidig som man tar hensyn til innspillene fra leverandørene.
Ti kontraktsområder: Jernbanen deles i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. For Bane NOR har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar Bane NORs behov, samtidig som man tar hensyn til innspillene fra leverandørene.
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

Bane NOR med intern rapport om Filipstad-ulykken: – Varsle oss dersom noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder23.5.2019 19:00:00 CESTPressemelding

Togparkeringen på Filipstad i Oslo, der en ungdom døde og to ble alvorlig skadet den 24. februar i år, viser seg å ha vært oppsøkt av skoleungdom i lengre tid. Nå varsler Bane NOR flere tiltak for å forebygge ulykker og ber om at du varsler hvis du ser eller hører om ferdsel på jernbaneområder. Det kommer fram i en intern rapport som Bane NOR har utarbeidet etter Filipstad-ulykken.

Intern rapport om Filipstad-ulykken23.5.2019 11:07:12 CESTPresseinvitasjon

24. februar døde en ungdom og to ble alvorlig skadet etter å ha klatret på et tog inne på togparkeringsområdet på Filipstad i Oslo. Bane NOR møter foreldreutvalget på Ruseløkka skole torsdag ettermiddag for å legge frem konklusjoner fra en intern ulykkesrapport. De redaksjonene som er interessert kan få en kort presentasjon etter møteslutt, kl. 18.30 på Ruseløkka skole (4. etasje). Selve foreldreutvalgsmøtet er ikke åpent for media.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom