Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst

Del

Jan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder ved Institutt for helse og samfunn samme sted. Frich er utdannet medisiner med spesialisering i nevrologi, og har siden 2009 hatt bistilling som overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

- Jeg er svært tilfreds med at vi nå får Jan Frich med på laget. Som direktør for medisin- og helsefag vil han få en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i regionen. Med sin brede faglige bakgrunn og gode kjennskap til regionen, vil Jan Frich ha de beste forutsetninger for å kunne lede det helsefaglige samarbeidet mellom sykehusene i regionen og være en premissgiver i viktige strategiske prosesser både regionalt og nasjonalt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus. 

Jan Frich overtar etter Geir Bøhler, som har vært konstituert i stillingen. Frich tiltrer som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2018.

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

Invitasjon til seminaret: «Forskning og innovasjon til pasientens beste» på Akershus universitetssykehus, Lørenskog, fredag 8. juni kl 0915-13306.6.2018 12:30Presseinvitasjon

De regionale helseforetakene har på oppdrag av helse- og omsorgsminister Bent Høie utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017», som er en populær presentasjon av 17 pasientnære forskningsprosjekter. Rapporten inneholder også nasjonale nøkkeltall for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, oppdatert tom 2017. Statsråd Bent Høie vil være til stede ved første del av seminaret. Han vil få overrakt den ferske rapporten av administrerende direktør Catrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom