Rambøll

«IT i praksis 2018»: Manglende kompetanse et hinder for digitalisering

Del

Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men manglende kompetanse og kapasitet er fartsdumper som hindrer de virkelige løftene. Det viser den ferske rapporten «IT i Praksis 2018».

Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.
Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.

«IT i praksis» tar for seg Norges digitale status, en undersøkelse hvor 500 offentlige og private foretak får anledning til å vise hvilke erfaringer, utfordringer og planer de har for sitt digitaliseringsarbeid. Rapporten utgis nå for ellevte gang, i samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Den Norske dataforening og Difi.

Digitalt taktskifte i kommune-Norge
62 prosent av kommunene leverer nå store deler av de nettbaserte tjenestene som en individuell tjeneste. Andelen har økt kraftig de siste årene. I 2017 var tallet 43 prosent og i 2016 var andelen 35 prosent.

- Vi ser at det kommune-Norge jobber godt for å få til et digitalt løft. Det som i dag er det største hinderet for digitalisering er medarbeidernes manglende kompetanse og virksomhetenes manglende kapasitet, sier Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting. Skodbo viser til at 69 prosent av kommunene sier de mangler kompetanse. 93 prosent svarer at de mangler digital arbeidskapasitet i egen virksomhet.  

For lavt brukerfokus
«IT i praksis» viser at offentlig sektor legger et effektiviseringsperspektiv til grunn for digitaliseringsarbeidet. 55 prosent har effektivitet som målsetting når de skal legge strategi for arbeidet.

- Det er bra, fordi man da får mer ut av de tjenester som gis. Men, det som burde vært prioritert like høyt, er brukerorienteringen. At det offentlige utvikler tjenester med utgangspunkt i brukernes behov, at de opplever tjenestene som nyttige og med god kvalitet. Per i dag er dette fokuset for lavt, med bare 45 prosent som bygger tjenester med det utgangspunktet. Vi ser at de virksomhetene som lykkes best med sine investeringer har en klar overvekt av brukerfokus, sier Heidi Austlid, adm. direktør i IKT-Norge.

Økt fokus på nasjonale standarder
Nasjonale felleskompontenter er standardiserte og gjenbrukbare løsninger som utvikles og forvaltes for flere sektorer, slik at man kan redusere kostnadene ved etablering og drift av gode digitale tjenester. «IT i praksis» viser at disse felleskomponentene er svært populære i statlig og kommunal sektor.

- Det er svært gledelig at kommune-Norge nå jobber så godt med å digitalisere tjenester. Det er imponerende innsats som legges ned i dette arbeidet. Vi ser at nye nasjonale felleskomponenter gir et viktig bidrag og ser fram til å få på plass nye nasjonale standarder som DigiSos og DigiHelse, i samarbeid med kommunene, avslutter Leif-Arne Brandsæter, adm. direktør i Visma Enterprise AS.

Kontakter

Bilder

Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.
Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.
Last ned bilde
Heidi Austlid og Morten Skodbo.
Heidi Austlid og Morten Skodbo.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Hoffsveien 4
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll en global samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1400 medarbeidere fordelt på 20 kontorer. Virksomheten har totalt 12 800 medarbeidere lokalisert i 35 land.

I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg saker fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Rambøll

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert7.11.2018 15:47:34Pressemelding

-Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. -Det er et viktig prosjekt både samfunnsmessig og faglig. Vi ser fram til å løse spennende utfordringer i nært samspill med Avinor og Nordic. Sammen skal vi skape fremtidens flyplass,» sier Ole-Petter Thunes. Han fortsetter; «Dette prosjektet gir oss mulighet til å benytte vår beste kompetanse lokalt, nasjonalt og globalt, noe som igjen vil gi verdi til Avinor og til alle som reiser til og fra Tromsø lufthavn. Arbeidet starter for fullt den 8. november og forprosjektet skal etter planen være klart allerede til våren. Kontrakten som nå ble signert omfatter arkitekt og alle rådgivende ingeniørfag som er nødvendig for å levere forprosjektet, samt det

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom