Rambøll

«IT i praksis 2018»: Manglende kompetanse et hinder for digitalisering

Del

Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men manglende kompetanse og kapasitet er fartsdumper som hindrer de virkelige løftene. Det viser den ferske rapporten «IT i Praksis 2018».

Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.
Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.

«IT i praksis» tar for seg Norges digitale status, en undersøkelse hvor 500 offentlige og private foretak får anledning til å vise hvilke erfaringer, utfordringer og planer de har for sitt digitaliseringsarbeid. Rapporten utgis nå for ellevte gang, i samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Den Norske dataforening og Difi.

Digitalt taktskifte i kommune-Norge
62 prosent av kommunene leverer nå store deler av de nettbaserte tjenestene som en individuell tjeneste. Andelen har økt kraftig de siste årene. I 2017 var tallet 43 prosent og i 2016 var andelen 35 prosent.

- Vi ser at det kommune-Norge jobber godt for å få til et digitalt løft. Det som i dag er det største hinderet for digitalisering er medarbeidernes manglende kompetanse og virksomhetenes manglende kapasitet, sier Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting. Skodbo viser til at 69 prosent av kommunene sier de mangler kompetanse. 93 prosent svarer at de mangler digital arbeidskapasitet i egen virksomhet.  

For lavt brukerfokus
«IT i praksis» viser at offentlig sektor legger et effektiviseringsperspektiv til grunn for digitaliseringsarbeidet. 55 prosent har effektivitet som målsetting når de skal legge strategi for arbeidet.

- Det er bra, fordi man da får mer ut av de tjenester som gis. Men, det som burde vært prioritert like høyt, er brukerorienteringen. At det offentlige utvikler tjenester med utgangspunkt i brukernes behov, at de opplever tjenestene som nyttige og med god kvalitet. Per i dag er dette fokuset for lavt, med bare 45 prosent som bygger tjenester med det utgangspunktet. Vi ser at de virksomhetene som lykkes best med sine investeringer har en klar overvekt av brukerfokus, sier Heidi Austlid, adm. direktør i IKT-Norge.

Økt fokus på nasjonale standarder
Nasjonale felleskompontenter er standardiserte og gjenbrukbare løsninger som utvikles og forvaltes for flere sektorer, slik at man kan redusere kostnadene ved etablering og drift av gode digitale tjenester. «IT i praksis» viser at disse felleskomponentene er svært populære i statlig og kommunal sektor.

- Det er svært gledelig at kommune-Norge nå jobber så godt med å digitalisere tjenester. Det er imponerende innsats som legges ned i dette arbeidet. Vi ser at nye nasjonale felleskomponenter gir et viktig bidrag og ser fram til å få på plass nye nasjonale standarder som DigiSos og DigiHelse, i samarbeid med kommunene, avslutter Leif-Arne Brandsæter, adm. direktør i Visma Enterprise AS.

Kontakter

Bilder

Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.
Stor interesse for å få oppdatering på landets digitale tilstand.
Last ned bilde
Heidi Austlid og Morten Skodbo.
Heidi Austlid og Morten Skodbo.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Hoffsveien 4
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll en global samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1400 medarbeidere fordelt på 20 kontorer. Virksomheten har totalt 12 800 medarbeidere lokalisert i 35 land.

I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg saker fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Rambøll

SalMar – økt konkurransekraft via Dolor Logistics26.4.2019 11:36:51 CESTPressemelding

SalMar produserer i dag ca. 150.000 tonn laks fra ulike anlegg i Norge – og vil øke produksjonen i Nord-Norge vesentlig gjennom nytt slakteri på Senja. God logistikk betyr igjen god markedstilgang. SalMar har tatt et valg om å industrialisere og strukturere logistikken for å sikre at selskapet er rigget for framtiden hva gjelder kapasiteter og alternative transportløsninger. SalMar distribuerer laks til et globalt marked med kunder i 50 land. Samtidig starter alle transporter fra distrikts Norge. Det er derfor viktig for SalMars konkurransekraft at vi har en logistikk som er tilpasset dette. Gjennom Dolor Logistics har de valgt å inngå partnerskapskontrakter med store anerkjente logistikkselskaper som PostNord og Schenker. Dialogen framover vil være på alle nivåer for å sikre kontinuerlig forbedring. SalMar er interessert og nysgjerrig på nye løsninger som gjør dem mer effektive, miljøvennlige og sikker som leverandør. Partnerskapsmodellen vil være en ny plattform for god dialog og fel

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom