KPMG

IT-direktøren: Økt innflytelse og rekordstore budsjetter

Del

Rask digitalisering og adopsjon av ny teknologi gjør at nordiske IT-ledere får en stadig mer sentral, strategisk rolle i virksomheten. Halvparten har nå fast plass i ledergruppa og blir i økende grad involvert i virksomhetens forretningsutvikling. IT-budsjettene øker og forventes å øke ytterligere det neste året.

- IT-direktøren har gått fra å være leverandør til å bli en pådriver for digital innovasjon og forretningsutvikling sier Kristine Bolstad, director i KPMG Digital.

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 er verdens største undersøkelse om IT- og teknologiledelse og gjennomføres for 20. gang. Nesten 4000 IT-ledere fra 84 land, inkludert de nordiske, har gitt sine synspunkter på muligheter og utfordringer for IT-funksjonen fremover.

- Det er tøft å lykkes digitalt, og mangel på kompetanse kan være et hinder. IT-ledere som lykkes er de som er fleksible og tilpasningsdyktige og som evner å hjelpe virksomheten å navigere mot en digital fremtid, sier Bolstad.

Pådriver for digitalisering

I årets CIO-undersøkelse oppgir 6 av 10 nordiske IT-ledere at deres rolle i virksomheten har blitt mer strategisk. Stabil og forutsigbar drift er fortsatt teknologimiljøenes aller viktigste oppgave, men toppledelsen og styret peker nå oftere på IT-lederen når forretningsprosesser skal effektiviseres, og i år oppgis dette som en av de viktigste IT-leveransene på oppgavelisten fra ledelsen.

-IT-sjefene skal i dag kunne mye – fra håndtering av drift, infrastruktur og sikkerhet, til forvaltning av virksomhetsinformasjon og kundedata, og det er også forventet at de er pådrivere og nøkkelpersoner i digitalisering, innovasjon og teknologiutvikling, forteller Kristine Bolstad.  

– Å sette en digital visjon ut i livet er vanskelig, spesielt når forretningsmodellene ikke beveger seg like raskt som teknologien. Men undersøkelsen viser at de som klarer å utnytte digital teknologi og operasjonalisere dette i virksomheten, ser en høyere inntektsvekst enn sine konkurrenter, understreker hun.

Mer penger til IT

Undersøkelsen viser også at nordiske IT-ledere får stadig mer penger å forvalte. Nesten halvparten (48 %) sier at IT-budsjettet har økt det siste året, og 50 prosent oppgir at de forventer en ytterligere økning de neste 12 månedene.

- Kanskje er IT-lederne blitt flinkere til å forklare hvilke verdier IT skaper? De svarer i alle fall hyppigere enn sine kolleger ellers i verden at de i stor grad kommuniserer "hva som må gjøres" innenfor sitt område til interessenter både i og utenfor virksomheten (41 % i Norden, 34 % globalt).

Kampen om kompetansen

Troen på egne medarbeideres ferdigheter er også stor blant IT-lederne, for 43 prosent mener at egen IT-kompetanse er bedre enn kompetansen hos konkurrentene. 55 prosent mener at de har en god forståelse for hvordan digitaliseringen påvirker deres bransje, noe færre, 44 prosent, syns IT-strategien er godt koblet til forretningsstrategien, og 39 prosent mener de er gode på identifisere og implementere riktig teknologi og arkitektur som understøtter den digitale transformasjonen.

-Tallene viser at den nordiske CIO har god digital forståelse og en realistisk innstilling til implementeringen av den digitale strategien. Det som blir spesielt viktig fremover, i et marked hvor kampen om teknologikompetansen er stor, er at CIO klarer å utvikle og beholde sin interne kompetanse, sier Kristine Bolstad.  

Årets undersøkelse viser også at digital arbeidskraft og automatisering av manuelle arbeidsoppgaver er på vei inn i teknologimiljøene. 34 prosent har implementert automatisering i IT-avdelingen, mens 36 prosent er fremdeles i planleggingsfasen.

Verdsetter mangfold, men mangfoldet uteblir

CIO Survey 2018 viser at nordiske IT-ledere jobber lite målrettet med å tiltrekke kompetanse fra grupper som er underrepresentert i virksomheten, primært kvinner og etniske minoriteter. Samtidig gir lederne i stor grad uttrykk for at inkludering og mangfold i teknologimiljøet er viktig for å oppnå teknologiske og forretningsmessige mål.

– Nordiske IT-ledere viser større tilfredshet enn IT-ledere ellers i verden med egen organisasjons arbeid for å fremme inkludering og mangfold i teknologimiljøet, men samtidig svarer kun én av fem at organisasjonen har lykkes i stor grad med dette arbeidet. Og hele 67 prosent sier at de i liten eller ingen grad jobber målrettet med å rekruttere underrepresenterte grupper til virksomheten, så det er store rom for forbedringer hos de fleste. Hvis virksomheten har overordnede strategiske mål og tiltak for mangfold som gjennomsyrer hele organisasjonen, har teknologimiljøet langt større forutsetninger for å lykkes i mangfoldsarbeidet, påpeker Bolstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om KPMG

KPMG
KPMG
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

+47 04063https://kpmg.no

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 207.000 ansatte i 153 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1200 ansatte fordelt på 25 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Følg saker fra KPMG

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KPMG på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KPMG

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom