Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforhold i første vinterferieuke

Del

For noen starter vinterferien denne helga, og mange har tenkt seg ut. I store deler av landet har det vært mildvær som har svekket isen. Sjekk varsom.no/isvarsel før du planlegger turen.

Langs hele kysten fra Nordland til Østfold førte ekstremværet Tor ved månedsskiftet januar/februar til at isen ble svekket. Den siste uka hadde vi noen dager med mildvær med periodevis betydelig nedbør. Isen har derfor vært i full oppløsning i lavlandet ved kysten mange steder.

I Finnmark og Troms, og generelt i fjellet, er det i nå farbar is på innsjøer der vann ikke strømmer under isen eller reguleringer gir varmere vann. Noen unntak er det med de aller største innsjøene. Mer detaljer om isforhold i Norge finnes på varsom.no/isvarsel

- Nedbør som regn og smelting gir høy vannføring, og dette svekker isen nedenfra der vann strømmer under isen, sier Ragnar Ekker, isvarsler i NVE. - Spesielt utsatt er innløp, utløp og trange sund. Isen blir også dårligere langs land ved høy vannføring, fortsetter han.

Det blir kaldere
Temperaturene går nå igjen godt ned på minussiden de fleste steder i landet, og vann i lavlandet og ved kysten vil igjen islegges og få isvekst. Der mildværet har tatt hardest, på de lavestliggende vannene ved kysten, har snøen i stor grad smeltet helt ned og dette kan gi god skøyteis om noen dager. Merk at mange vann kan bruke tid på å få tykk nok is til å være trygge å ferdes på. Hvor raskt istykkelsen vokser avhenger av hvor kaldt det blir og om det ligger snø på isen som kan isolere og dermed gi saktere isvekst.

Ferdselsråd
- Det er svært vanskelig å oppdage steder med tynn is. Vær tålmodig til lavlandsisen er tykk nok igjen, er isvarslernes råd.

Gode generelle ferdselsråd når man beveger seg ut på islagte vann, er å ikke gå alene og ta med utstyr som øks eller isstav til å måle istykkelsen. Ispigger og kasteline/tau er enkelt og billig utstyr for å kunne redde hverandre. Du bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose, slik at du kan skifte til tørre klær om du skulle være uheldig å falle gjennom isen.
 
Planlegg turen med Iskart og del informasjon med regObs
regObs er en app NVE har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I regObs kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg. - Denne informasjonen kan isvarslingen bruke til å lage bedre varsler, og den kan brukes av andre som skal planlegge tur, sier Ekker.

Iskart finner du på varsom.no eller på Iskart.no.  Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i regObs samt gjeldende varsel. Det er også avmerket hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon.


Kontaktinformasjon Isvarslingen:
Ragnar Ekker, tlf. 975 73 438/ 22 95 90 91, raek@nve.no

Ånund Sigurd Kvambekk, tlf. 996 09 036/22 95 93 12, aask@nve.no

Kjetil Melvold,  905 59 474/22 95 98 98, kjme@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom