Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isen i romjula 2017

Del

Isen svekkes nå i vestvendte deler av landet på grunn av mildvær og regn.

Etter en kald periode med islegging de fleste steder er det nå mildvær og regn i vestvendte deler av landet. Østlandet ligger stort sett skjermet i et kaldluftslag. På små vann i lavlandet er isen stort sett over 10 cm, muligens med unntak av vann ytterst på kysten av ytre Oslofjord, og noen dype små vann. Større vann har betydelig variasjon. I fjellet er det bare de største og dypeste som ennå ikke er islagt. Vi venter små endringer i isforholdene i jula.

Urolig vær med mye regn vil svekke lavlandsisen på Vestlandet under ca. 500-600 moh, enda høyere på steder med strøm under isen. Over 800-900 moh ventes ingen store endringer. De største og dypeste vannene er også her isfrie. Utover i romjula ser det ut til å roe seg nord på Vestlandet, og kuldegrader kan igjen gi islegging i lavlandet.

Videre nordover er det bedre isforhold i lavlandet, og fra Trøndelag er de fleste små vann farbare. Mellomstore vann har derimot stor variasjon. Også her er det mildvær nå, og til og med Troms er det såpass kraftig at isen kan bli vesentlig svekket der vann strømmer under isen. Kuldegradene kommer raskt tilbake, ikke like kaldt som det har vært, men isen vil styrke seg i lavlandet igjen.

I Finnmark vil mildværet først og fremst smelte snøen på isen. Når kulda kommer tilbake i romjula vil isen styrke seg. Dype lavlandsvann er ennå under islegging.«Isen tåler en god del mildvær der det ikke strømmer vann under isen, men mildværet og nedbøren i vest er så kraftig at lavtliggende vann vil bli svekket under 600 moh i sør avtagende til 100 moh i Troms. Isen smelter nedenifra, og det kan være umulig å se på overflaten. Hold derfor ekstra god avstand til innløp, utløp og trange sund» sier Ånund Kvambekk, som er Isvarsler ved NVE. «Når kulden kommer tilbake utover romjula vil isen til gjengjeld vokse raskere enn før da det isolerende snølaget er borte».

Skillelinjer

Mange steder i lavlandet i vest har isen forsvunnet helt på deler av vannet. Ved ny kulde islegges disse områdene på nytt, mens isen som lå igjen på det samme vannet vokser. Det blir da livsviktig å kunne se en slik overgang fra tykk til kanskje for tynn is. «Skillelinjer mellom ny og gammel is sees enten som en fargeforskjell, endring i mengde rim/snø på isen, eller ved små forhøyninger i isen ved skillelinjen» sier Kvambekk. «Mål alltid isen på nytt ved slike skillelinjer».

Mer detaljer om isforhold i Norge finnes på varsom.no/isvarsling

Ferdselsråd

På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann. «Vi anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning, og flere ifølge, kan man strekke grensen nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig» står det på Isskolen.

Iskart.no som planleggingsverktøy og regObs.no for å dele informasjon

RegObs er en app som vi har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I regObs kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg. «Denne informasjonen kan Isvarslingen bruke til å lage bedre varsler, og den kan brukes av andre som skal planlegge tur» sier Kvambekk. Informasjonen kan du se på kartet iskart.no. Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i regObs i hele Norge, og det er avmerket med rødt hvor på innsjøer det er spesielt farlige områder som følge av kraftproduksjon.

Kontaktpersoner:

Ånund Kvambekk: 996 09 036

Kjetil Melvold: 905 59 474

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom