Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isen i påsken 2018

Del

På Østlandet og fra Trøndelag og nordover er det gode isforhold på innsjøer ved inngangen til påsken. Langs kysten av Vestlandet er det stor variasjon i isforholdene, og mye usikker is. For påskefjellet i høyereliggende skogsområder, Langfjella og Jotunheimen er det god is før påskeutfarten.

Mer detaljer om isforhold i Norge finnes på http://www.varsom.no/isvarsling/

- Når du skal legge ut på påsketur anbefaler vi å planlegge turen på kartet først, sier Ånund Kvambekk, Isvarsler hos NVE. I områdene med stor påskeutfart er det gode isforhold, men som alltid er det usikker is der vann strømmer under isen. Det finner man ved innløp, utløp og trange sund, steder man kan se på et kart. Strøm kan også oppstå ved oppdemming og overføring av vann ved kraftverksutbygginger, noe en ikke ser på vanlige kart. Da anbefaler vi et besøk på nettsiden iskart.no hvor en ser påvirkede områder som røde felter. Gå alltid utenom disse, påpeker han.

Isoverflaten kan si noe om hvor sterk isen er

På kysten av Vestlandet er det flere vann med farbar is, men man må sjekke nøye, for de fleste vann har stor variasjon i tykkelse og kvalitet. Da isen er snøfri vil vårsolen gradvis bryte ned isen, og det er meldt mye sol i påskeuka i vest.

Økende vannføring i bekkene gjør at isen smelter på alle steder hvor vann er i bevegelse, slik som innløp, utløp og trange sund. Videre løsner isen langs land samtidig med at øvre islag løses opp. I nedbrytningsfasen blir isen mørkere i fargen og nedre del av isen, stålisen, omdannes til stavis og mister bæreevnen.

- Bæreevnen til stavis kan være god etter nattefrost, men når temperaturen stiger mister den brått bæreevnen, typisk rundt klokken 11, advarer Ånund Kvambekk. - Der det ligger snø på isen, vil denne beskytte isen for solen, og slik beskytte den mot denne nedbrytningen, fortsetter han.

Ferdselsråd

www.varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann. «På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.» står det i isvarslene.

Iskart som planleggingsverktøy og regObs for å dele informasjon

regObs er en app som vi har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I regObs kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg. Alle kan bruke regObs som kilde til informasjon og observasjoner blir brukt som en del av datagrunnlaget til Isvarslingen.

Iskart.no er en tjeneste som er utviklet sammen med varsom.no og regObs som en del av produktene NVE tilbyr de som ferdes på innsjøer. Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i regObs og varslene kan også leses her. Videre er det avmerket hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon.

- Gjennom regObs ønsker vi å få mer informasjon om isforhold i Norge. Informasjonen kan Isvarslingen bruke til å lage bedre varsler og den kan brukes av andre som skal planlegge tur, sier Kvambekk.

Kontaktinformasjon:

Ånund Sigurd Kvambekk, tlf 996 09 036   

Ragnar Ekker, tlf 975 73 438

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom