Innovasjon Norge

Internasjonale vekstmuligheter for norsk vannrenseteknologi

Del

Klart vann er noe vi nordmenn tar for gitt, men internasjonalt er etterspørselen etter vannrensing i sterk vekst. Både lokalsamfunn og bedrifter har stort behov for klart vann. Trøndelagsbedriften Clarity WTS er nå på full fart ut i verdensmarkedet med en patentert renseteknologi hvor organisk avfall kan skilles ut av ferskvann og saltvann på en miljøvennlig måte.

Clarity har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Vannet renses ved at vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Clarity har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Vannet renses ved at vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.

- Clarity WTS tenker nytt, og har store vekstmuligheter i oppdrettsbransjen. Selskapet arbeider med en stor samfunnsutfordring, rent vann. Vi har gitt dem støtte gjennom etablererstipend, miljøteknologiordningen, produktdesign, risikolån og bistand fra vårt utekontor i Estland, sier Vidar Andreassen, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag.

Oppdrettsanlegg og offentlig vannrensing
Clarity WTS er lokalisert i Trondheim. Største eier er Norsk Innovasjonskapital AS som er en del av Televenture. Da gründeren Steinar Joreid startet selskapet i 2005, var hovedmålgruppen landbaserte oppdrettsanlegg for fiskedammer. Han har tatt patent på en løsning hvor vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Vannkvaliteten øker, og vannet kan brukes om igjen.

- Målet er å bli ledende på markedet i resirkuleringsteknologi til oppdrettsbransjen. De første årene renset vi karpedammer, men vi så etterhvert at lakseoppdrett ga større lønnsomhet. Renseteknologien vår kan brukes i ulike lukkede økosystemer som bruker resirkuleringsteknologi innen landbasert oppdrett for klekkeri og smolt, private hagedammer, akvarier og rensing av offentlig vann, sier Rikard Albrigtsen, direktør i Clarity.

Millionkontrakter og voksende marked
I 2015 fullførte Clarity WTS flere millionkontrakter, dette representerte et gjennombrudd for selskapet, og indikerer aksept av resirkuleringsteknologi som verdiøkende i oppdrettsanlegg. Selskapet har i dag mange kunder både i Norge og internasjonalt, og er representert med agenter og distribusjonsledd over store deler av verden. Markedet er i vekst og det forventes 30-40 prosent økning i omsetning i årene som kommer.

Støtte fra Miljøteknologiordningen og Innovasjon Norges kontor i Estland
- Clarity har hatt tett kontakt med Innovasjon Norge gjennom hele prosessen fra nyskaping til internasjonalisering. Kontoret vårt i i Estland har hjulpet dem å finne produksjonspartnere, og de har blitt konkurransedyktige både i Norge og internasjonalt, sier Andreassen.

- I 2012 fikk vi tilsagn på midler fra Innovasjon Norge for å teste produkter i en kommersiell setting ved Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Dette har vært en avgjørende referanse for selskapet i videre utvikling og kommersialisering, sier Albrigtsen.

Clarity WTS har fått innvilget 3,2 millioner i støtte fra Miljøteknologiordningen i tillegg til etablererstipend, designrådgivning og risikolån.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Clarity har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Vannet renses ved at vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Clarity har fått støtte gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Vannet renses ved at vannfall gir luftbobler slik at det organiske proteinavfallet i vannet skummer, og kan skilles ut. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Last ned bilde
En protein skimmer er en viktig brikke I et resirkuleringsanlegg. I et riktig oppsett renser den vannet på en naturlig måte, uten bruk av noen form for kjemikalier. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
En protein skimmer er en viktig brikke I et resirkuleringsanlegg. I et riktig oppsett renser den vannet på en naturlig måte, uten bruk av noen form for kjemikalier. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Last ned bilde
Fisketanker for smolt inne på pilotanlegget Smøla Klekkeri og Settefisk. Clarity har hatt tett kontakt med Innovasjon Norge gjennom hele prosessen fra nyskaping til internasjonalisering. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Fisketanker for smolt inne på pilotanlegget Smøla Klekkeri og Settefisk. Clarity har hatt tett kontakt med Innovasjon Norge gjennom hele prosessen fra nyskaping til internasjonalisering. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Last ned bilde
I 2012 fikk Clarity tilsagn på midler fra Innovasjon Norge for å teste produkter i en kommersiell setting ved Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
I 2012 fikk Clarity tilsagn på midler fra Innovasjon Norge for å teste produkter i en kommersiell setting ved Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Last ned bilde
DG300 er en enhet som fjerner karbondioksid fra vannet med en effektivitet på 70-80% for verdier høyere enn 15mg/L. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
DG300 er en enhet som fjerner karbondioksid fra vannet med en effektivitet på 70-80% for verdier høyere enn 15mg/L. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Last ned bilde
En CL150 renser 150 kubikkmeter vann i timen og produserer 10 kubikkmeter skum om dagen. Enhetene kan parallellkobles for å kunne håndtere større vannmengder. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
En CL150 renser 150 kubikkmeter vann i timen og produserer 10 kubikkmeter skum om dagen. Enhetene kan parallellkobles for å kunne håndtere større vannmengder. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Last ned bilde
Rikard Albrigtsen, direktør i Clarity. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Rikard Albrigtsen, direktør i Clarity. Foto: Vegar Sommerstad Haugland.
Last ned bilde
Vidar Andreassen, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag. Foto: Innovasjon Norge
Vidar Andreassen, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom