Randstad

Internasjonal undersøkelse: Norske arbeidstagere etterlyser tydeligere krav og bedre incentiver fra myndighetene

Del

I en ny, internasjonal undersøkelse etterlyser to av tre norske arbeidstagere strengere krav og flere politiske tiltak fra myndighetene for å opprettholde de ansattes arbeidsevne og kunne jobbe lenger.

Eivind Bøe, Randstad
Eivind Bøe, Randstad
  • To av tre ansatte i norsk, privat næringsliv mener norske myndigheter bør stille strenger krav til at arbeidstagerne opprettholder sin arbeidsevne.
  • Tre av fire etterlyser tydeligere, nasjonale incentivordninger for arbeidsgivere som vil tilrettelegge for dette.
  • Hele åtte av ti nordmenn ønsker incentiver for arbeidsgivere som har en tydelig policy for utvikling og videreutdanning av sine ansatte.

Tallene fremkommer i den siste kvartalsrapporten av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse – Randstad Workmonitor – i regi av bemannings- og HR-giganten Randstad. Undersøkelsen er gjennomført blant mer enn 25.000 ansatte i privat sektor, i 33 land.

-Undersøkelsen signaliserer et tydelig ønske om en skarpere arbeidsmarkedspolitikk fra norske myndigheter, der man i mye større grad skaper incentiver og legger til rette for at arbeidsgiverne kan utvikle sine ansatte, og beholde dem lengre i jobben, uten at de går ut på dato, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

-Undersøkelsen sier dog ingenting om hva arbeidstagerne synes om dagens ordninger og politikk. Men den uttrykker et massivt ønske om at norske myndigheter skal ta enda større ansvar for fremtidige utfordringer i arbeidsmarkedet, der arbeidsstokken vokser, antall jobber reduseres grunnet teknologi – og der behovet for oppdatering av kunnskap er enormt, sier Eivind Bøe.

I undersøkelsen svarer ni av ti norske arbeidstagere dessuten at myndighetene må investere i ordninger for å utvikle arbeidsstokken, dersom det blir aktuelt å heve pensjonsalderen for å møte arbeidsbehov, og et økt ønske om å jobbe lenger for den voksende delen av den eldre befolkningen.

-I undersøkelsen er det interessant å se at vi ikke skal lengre enn til Sverige og Danmark, før ønsket og kravet om politiske tiltak og støtteordninger ikke er like sterkt som i Norge. Bare 56 prosent av danskene og 54 prosent av svenskene mener myndighetene bør stille strenger krav til at arbeidstagerne opprettholder sin arbeidsevne. Og tre av fire i Sverige og Danmark mener politisk initierte incentiv- og støtteordninger er veien å gå for å gjøre arbeidsstokken mer robust og kunnskapsrik til å stå løpet lenger – i begge tilfeller relativt signifikant lavere tall enn i den norske delen av undersøkelsen, sier Eivind Bøe.

I undersøkelsen svarer 68 prosent av norske arbeidstagere at eldre arbeidsgivere har en bedre sjanse til å forbli attraktive på arbeidsmarkedet, hvis arbeidsgiveren støtter dem. 10 prosent færre – 58 prosent – mener det samme dersom myndighetene støtter dem.

  • For flere detaljer fra undersøkelsen, eller ytterligere kommentarer kontakt gjerne Eivind Bøe, administrerende direktør for Randstad Norge, på telefon 909 98 150. 

(eventuelt markedssjef Christian Børresen, telefon 992 62 869)

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

 

 

Bilder

Eivind Bøe, Randstad
Eivind Bøe, Randstad
Last ned bilde

Om Randstad

Om Randstad:

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Selskapet har daglig mer enn 600 000 ansatte i 40 land,og omsatte i 2016 for 20,7 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960 av to studenter, er i dag børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har Randstad 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 kjøpte Randstad det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Les mer på www.randstad.no.

Følg saker fra Randstad

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Randstad på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Randstad

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom