Nofima

Inspirasjonspris til forskningsstasjon på Sunndalsøra

Del

Jubel og stolthet i Nofima-leiren da forskningsstasjonen på Sunndalsøra torsdag ble tildelt Årets inspirasjonspris under den store Lean-konferansen på Sola ved Stavanger.

Til full jubel og applaus mottok ansatte på Nofima Sunndalsøra inspirasjonsprisen sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger torsdag. På scenen er også en stolt direktør i divisjon Akva i Nofima, Bente Torstensen. Foto: Anne-May Johansen ©Nofima
Til full jubel og applaus mottok ansatte på Nofima Sunndalsøra inspirasjonsprisen sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger torsdag. På scenen er også en stolt direktør i divisjon Akva i Nofima, Bente Torstensen. Foto: Anne-May Johansen ©Nofima

Lean er en ledelsesfilosofi, og verdibasert Lean betyr at forskningsstasjonen legger like mye vekt på utvikling av ansatte og kulturen som selve prosessene og det tekniske utstyret. Prisen har de ansatte på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra fått for vellykket innføring av ledelsesprinsippene som ligger i verdibasert Lean.

‒ Vi ansatte har fått eierskap til egen arbeidsplass, og det gjør at vi jobber bedre sammen og leverer bedre kvalitet, sier Rita Storslett og Karoline Valseth på Lean-konferansen på Sola.
Juryen begrunner tildelingen med at Nofima har klart å bygge en forbedringskultur.

‒ Nofima på Sunndalsøra viser at de henter stor inspirasjon internt til å bygge en forbedringskultur, sa Tom Ivar Omdahl i TPM Lean Brukernettverket da prisen ble delt ut torsdag ettermiddag.

Større produktivitet, lavere sykefravær og mer begeistring

Forskningsstasjonen gjennomfører eksperimentelle forsøk med fisk, tester utstyr til bruk i landbasert oppdrett, og tar prøver ved kommersielle anlegg som del av forsøk. For et produksjonsmiljø som forskningsstasjonen er, egner Lean-prinsippene seg godt:

‒ Verdibasert Lean drives fremover av forbedringsmuligheter de ansatte ser, og systematisk gjør noe med. Lean-arbeidet gir myndighet til medarbeiderne, og resulterer i større produktivitet, lavere sykefravær, og mer begeistring, sier Synnøve Helland, leder av forskningsstasjonen på Sunndalsøra.

Rett kvalitet til rett tid

På to år har de gjennomført 1266 varige forbedringer på arbeidsplassen.

Effektene av omleggingen er at kundene får levert rett kvalitet til rett tid. Ledelsen ser langsiktig effekt i mer verdiskaping for kunder og kostnadseffektiv drift. De ansatte har fått et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Ved å ta i bruk ulike Lean-verktøy forbedrer forskningsstasjonen teknisk utstyr og ikke minst forlenger levetid og driftssikkerhet, som sikrer god forsøksgjennomføring.

Gir stor motivasjon

Nofimas ledelse er stolt og glad for prisen:

‒ Det er inspirerende å erfare hvordan Lean har gjort stasjonen mer effektiv og samtidig at medarbeidere er mer fornøyde på jobb. Involvering og tillit virker, slår divisjonsdirektør i Nofimas Akva-divisjon, Bente Torstensen fast.

‒ Dette gir oss stor motivasjon for å arbeide videre med forenkling og kvalitetssikring av arbeidsrutiner ved vår forskningsstasjon på Sunndalsøra. Prisen viser at ansattes innsats nytter og gir resultater, sier administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen.

Prisen ble delt ut av TPM Lean Brukernettverket.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Til full jubel og applaus mottok ansatte på Nofima Sunndalsøra inspirasjonsprisen sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger torsdag. På scenen er også en stolt direktør i divisjon Akva i Nofima, Bente Torstensen. Foto: Anne-May Johansen ©Nofima
Til full jubel og applaus mottok ansatte på Nofima Sunndalsøra inspirasjonsprisen sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger torsdag. På scenen er også en stolt direktør i divisjon Akva i Nofima, Bente Torstensen. Foto: Anne-May Johansen ©Nofima
Last ned bilde
Inspirerte. Forskningsteknikerne Rita Storslett og Karoline Valseth sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger fikk åpne den store nettverkskonferansen i TPM Lean med å fortelle sin to år lange «reise» med Lean-metoden. Et av resultatene er at vedlikeholdspersonalet, som før brukte 80 prosent av tiden sin på «brannslukking», nå er nede i fem prosent. Foto: Anne-May Johansen ©Nofima
Inspirerte. Forskningsteknikerne Rita Storslett og Karoline Valseth sammen med stasjonsleder Synnøve Helland i Stavanger fikk åpne den store nettverkskonferansen i TPM Lean med å fortelle sin to år lange «reise» med Lean-metoden. Et av resultatene er at vedlikeholdspersonalet, som før brukte 80 prosent av tiden sin på «brannslukking», nå er nede i fem prosent. Foto: Anne-May Johansen ©Nofima
Last ned bilde
De har grunn til å være fornøyd, leder på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, Synnøve Helland, og forskningsteknikerne Behzas Rahnama og Emil André Austad Bakija. Foto: Terje Aamodt © Nofima.
De har grunn til å være fornøyd, leder på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, Synnøve Helland, og forskningsteknikerne Behzas Rahnama og Emil André Austad Bakija. Foto: Terje Aamodt © Nofima.
Last ned bilde
Synnøve Helland mottok torsdag inspirasjonspris for innføring av Lean, på vegne av alle på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra. Foto: Terje Aamodt © Nofima.
Synnøve Helland mottok torsdag inspirasjonspris for innføring av Lean, på vegne av alle på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra. Foto: Terje Aamodt © Nofima.
Last ned bilde

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122 Langnes
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.

Følg saker fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nofima

Fortsatt svak krone gir drahjelp til fiskeeksportører14.5.2019 07:50:00 CESTPressemelding

Eksportverdien for ferske fiskeprodukter har den siste tiden fått noe mer drahjelp fra kronekursen enn de fryste produktene. Samtidig er begge kategoriene godt hjulpet av den fortsatt svake kronen, viser tall fra Nofima. Fremover spår flere at kronen skal styrke seg, og det kan slå spesielt hardt ut hos de aktørene som sitter på store varelager over lengre tid, som tørrfisk- og klippfiskprodusentene.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom